Vnos predračuna

 

Vnos predračuna:

 

Vnos glave predračuna

1. V meniju > Poslovanje izberemo > Predračuni.

2. Kliknemo na Nov. Odpre se vnosno okno za vnos predračuna.

Vnosno okno izdanega računa je razdeljeno na dva glavna dela, in sicer na:

 • glavo računa, kjer so splošni podatki izdanega računa (kupec, datumi…) in
 • vrstice, ki predstavljajo artikle.

 

3. Številčenje: V osnovi številči Minimax predračune enotno znotraj koledarskega leta, pri čemer lahko določimo številko prvega predračuna

Če začenjamo sredi leta, je lahko prva številka na primer 53, program pa številči nato avtomatično od te številke naprej.

 • Pri prehodu v novo leto program na podlagi datuma začne novo številčenje znotraj leta.
 • Če želimo ločeno številčiti posamezne vrste predračunov (na primer za blago, storitve ...), lahko določimo več knjig za številčenje dokumentov.
 • Če v nastavitvah določimo za predračune več knjig, se pri vnosu prikaže polje Številčenje, kjer moramo izbrati ustrezno knjigo.
 • Če ne določimo ločenega številčenja, se polje ne prikaže.

 

4. V spustnem seznamu izberemo Kupca. Lahko ga tudi dodamo s klikom na + ali uredimo podatke obstoječega kupca v šifrantu s klikom na svinčnik. Več o šifrantu strank.

 • Če želimo, da je naslovnik računa (izpisan na predračunu) drugačen kot kupec (vknjižba terjatev in davčne evidence na računu), vnesemo Naslov za pošiljanje.
 • S klikom na gumb Naslovnik se odprejo dodatna polja za vnos naslovnika (Naziv, Naslov, Država in Pošta).

 

Če podatke o naslovniku popravimo na tem mestu, bodo spremembe upoštevane samo na tem predračunu. Če želimo naslovnika shraniti, ga moramo vnesti na stranki v šifrantu!

5. Vnesemo Datum predračuna (ta podatek se izpiše na predračunu).

6. Vnesemo Datum zapadlosti (ta podatek se izpiše na predračunu).

 • Če imamo v šifrantu strank na posamezni stranki določene dneve za zapadlost, se bo datum zapadlosti avtomatično izračunal.
 • Po potrebi ga lahko spremenimo. Če vnesemo število dni, se bo datum zapadlosti izračunal na podlagi tega vpisa.

 

7. Izberemo Denarno enoto, v kateri želimo izstaviti predračun (ta podatek se izpiše in vpliva na tečaj in se odraža v vknjižbi terjatve na kasnejšem računu).

8. Če smo izbrali denarno enoto, ki ni domača, se bo odprlo polje Tečaj, kjer se predlaga tečaj na dan izstavitve računa za preračun v domačo denarno enoto.

9. Vnesemo Rabat (%), ki predstavlja odstotek popusta na celotni znesek računa.
Za posamezno stranko v šifrantu lahko določimo rabat, ki se predlaga na vsakem izdanem predračunu ali računu tej stranki, lahko pa ga na predračunu ali računu tudi spremenimo.

10. Vnesemo Osnovo za predračun, ki predstavlja oznako dokumenta, ki je vezan na ta račun, na primer »Pogodba 213/2011« (ta podatek se izpiše na predračunu).

11. Vrsta obračuna DDV: Od »ne izbire« oziroma izbire vrste obračuna na seznamu je odvisno, kako se bo kasneje račun zapisal v davčne evidence.

 

Na izdanih računih najdete v navodilih primere za posamezne tipe kupcev (davčne zavezance v Sloveniji in EU, pravne osebe izven EU, fizične osebe ne glede na državo) s prikazom, kako se račun zapiše v davčne evidence na podlagi izbire posamezne vrste obračuna. Ustrezno vrsto moramo izbrati tudi na predračunu.

 

12. Če imamo v šifrantu Analitik vsaj en vnos, lahko izberemo Analitiko.

V tem primeru lahko s klikom na gumb Nov dodamo novo analitiko oziroma s klikom na gumb Podrobno urejamo obstoječe analitike (ta podatek se prenese v vknjižbe prihodka).

13. V zavihku Predogled izberemo izpis predračuna, ki predstavlja predlogo za tiskanje predračuna.

14. V zavihku Predogled dobavnice izberemo izpis dobavnice, ki predstavlja predlogo za tiskanje dobavnice. Več o nastavitvi izpisa dobavnice si lahko preberete v nastavitve izpisov - dobavnice.

 

Vnos vrstic (artiklov) predračuna

1. Vnos skladišča (v kolikor imamo odprtih več skladišč, izberemo tisto prek katerega želimo, da se določenemu artiklu razbremeni zaloga)

2. Iz spustnega seznama izberemo Artikel (na osnovi tega podatka se predlagajo podatki o artiklu, določa se tip prihodka in stopnja DDV).
S klikom na Podrobno lahko urejamo nastavitve za izbrani artikel, z Nov pa lahko dodamo nov artikel v šifrant. Več o artiklih.

3. Iz šifranta se predlaga naziv izbranega artikla, ki se izpiše na računu. Naziv lahko za ta račun spremenimo oziroma dopolnimo v polju Naziv.

4. Vnesemo Količino v merski enoti (ta podatek vpliva na izračun vrednosti vrstice: količina x cena x (1-% popusta/100) in se izpiše).

5. Mersko enoto (ME), ki se je predlagala iz Artikla, lahko popravimo (ta podatek se izpiše).

6. Ceno za enoto, ki se je predlagala iz Cenika artikla, lahko popravimo (ta podatek vpliva na izračun vrednosti vrstice: količina x cena x (1-% popusta/100) in se izpiše).

7. Vnesemo Popust (%) (ta podatek vpliva na izračun vrednosti vrstice: količina x cena x (1-% popusta/100) in se izpiše).

Ko artikel dodamo na vrstico računa (klik na Shrani), lahko podatke urejamo s klikom na ikono na začetku vrstice:

 • zamenjamo artikel v celoti, pri čemer se bodo vsi podatki prepisali čez prej vnesene;
 • spremenimo šifro, naziv, količino, mersko enoto, ceno, odstotek popusta in opis artikla;
 • urejamo opis artikla, ki bo upoštevan samo na tem računu in se ne bo spremenil v šifrantu artiklov.

 

Po urejanju artikla lahko:

 • z gumbom Shrani shranimo nove podatke, vrstica na računu s tem artiklom se bo ponovno preračunala;
 • z gumbom Opusti zanemarimo nove podatke, artikel na računu bo ostal nespremenjen;
 • z gumbom Shrani in nov shranimo spremembe in nadaljujemo z dodajanjem artiklov na račun.

Po končanem vnosu podatkov predračuna lahko z gumbi v orodni vrstici:

 • Shranimo predračun (gumb Shrani): uporabimo ga v primeru, ko vnos še ni dokončen. Shranjevanje predračuna bo zapisalo le Osnutek, ki ga še ni mogoče tiskati.
 • Opustimo vnos predračuna (gumb Opusti): izgubljene bodo vse spremembe/vnosi na predračunu.
 • Izstavimo predračun (gumb Izstavi). 
 • Izstavimo in natisnemo (gumb Izstavi in natisni).
Kategorije: