Vnos osnovnega sredstva neposredno v register med poslovnim letom

 

Vnos osnovnega sredstva, za katerega nimamo računa, ali je prejeti račun že poknjižen brez povezave na osnovno sredstvo

V Minimaxu začenjamo s knjiženjem sredi leta, sredstvo je bilo nabavljeno v tem poslovnem letu, želimo da se amortizacija prične glede na datum pridobitve sredstva.

Primer v nastavitvah organizacije: poslovno leto 1.1.2017, začetek amortizacije sredstva s 1.4.2017.

Osnovno sredstvo je bilo nabavljeno v letu 2016, vendar ne želimo da se amortizacija obračuna od začetka poslovnega leta.

 

1. Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

2. Kliknemo na Nov.

3. Preverimo inventarno številko.

4. Vnesemo Naziv osnovnega sredstva.

5. Vnesemo datum pridobitve.

6. Vnesemo dobavitelja.

7. Vnesemo listino o pridobitvi.

8. Izberemo Amortizacijsko skupino.

9. Izberemo analitiko.

10. Izberemo nahajališče.

 

Ne vnašamo podatkov v polja za začetno nabavno vrednost ali popravek vrednosti:

11. Shranimo.

Ročno vnos prometa:

 

12.  Na pogledu osnovnega sredstva kliknemo na Promet.

13. Kliknemo Vnos prometa.

14. Vnesemo Datum.

15. Izberemo vrsta prometa:

  • Je že v uporabi – če smo osnovno sredstvo že dali v uporabo in se amortizira (vnesemo nabavno vrednost);
  • Ni še v uporabi – če je osnovno sredstvo še v fazi pridobivanja (vnesemo nabavno vrednost);

 

16. Potrdimo opis.

17. Vnesemo nabavno vrednost – glede na vrsto prometa.

18. Vnesemo popravek vrednosti - glede na vrsto prometa.

19. S klikom na Shrani se na osnovnem sredstvu prikaže vrstica s podatki o začetnem prometu.

 

 

Kaj program pripravi?

V kolikor vnesemo osnovno sredstvo skladno s priloženimi navodili, se bo amortizacija pričela obračunavati na datum, katerega smo vnesli znotraj polja za vnos "prometa".

 

Kategorije: