Vnos novih izpisov in izbira jezika

 

1. V meniju > Nastavitve > Izpisi, pripravimo nov izpis, ki ga izberemo po spustnem seznamu (izdani računi, predračuni, dobropisi, dobavnice, izpisi odprtih postavk,...).

2. Znotraj tega zatem izberemo ustrezen tuj jezik. Minimax zaenkrat podpira vmesnik v angleškem, hrvaškem, srbskem, madžarskem, italijanskem in nemškem jeziku.

3. Z izbiro omenjenega polja nam aplikacija samodejno prevede besede v ustrezen tuj jezik znotraj tabele drugih podatkov. Takšno obliko, oziroma vrsto izpisa lahko nato uporabimo pri vnosu posameznih dokumentov.

 

Kategorije: