Vnos novega prejemka ali izdatka

 

Izberemo meni > Poslovanje > Blagajna.

Prejemke in izdatke vnašamo v blagajniškem dnevniku za izbrani dan.

 

Odpremo blagajniški dnevnik

1. Kliknemo Nov prejemek ali Nov izdatek.

2. Iz spustnega seznam izberemo delavca ali stranko. Izbira je odvisna od izdatka (pri nekaterih izbira ni obvezna).

3. Lahko izberemo analitiko, ki se bo knjižila na konto obveznosti oziroma terjatve.

4. Vnesemo opis, ki velja za glavo dokumenta.

Dodajanje vrstic dokumenta

1. S spustnega seznama izberemo prejemek oziroma izdatek.

(S klikom na gumb Nov lahko dodajamo nove prejemke in izdatke, s klikom na Podrobno pa lahko spreminjamo nastavitve izbranega prejemka oziroma izdatka, ki jih sicer najdemo v Šifranti > Prejemki in izdatki).

2. Vnesemo opis vrstice – ni obvezno.

3. Vnesemo znesek.

4. Kliknemo Dodaj vrstico.

5. Izberemo nov prejemek oziroma izdatek, če je na dokumentu več vrstic, sicer kliknemo Shrani.

Prejemki in izdatki se samodejno poknjižijo s potrditvijo blagajniškega dnevnika.

Kategorije: