Vnos novega analitičnega konta

 

Vnos novega analitičnega konta

1. V meniju < Šifranti < Konti, kliknemo na Nov.

2.  Izberemo osnovni konto. Osnovni konto določa lastnosti novega konta (saldakontni ali finančni konto).

3. Izberemo nov konto, ki je za en znak daljši od osnovnega konta (npr. na osnovni konto 4100 lahko odpremo konto 4100X, kjer je X poljubno število od 0 do 9).

4. Na novo odprt konto 41000, lahko pri odpiranju novih analitičnih kontov (npr. 41000X), uporabimo kot "osnovni konto".

 

 

 

5.Vnesemo Naziv konta.

6. Knjiženje računa: V primeru saldakontnih kontov vnesemo, ali se vrednost knjiži v breme ali dobro tega konta.

7. Izberemo, ali se Analitika lahko vnaša, se ne vnaša oziroma je obvezen podatek. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost analitika Se lahko vnaša ali je Obvezen podatek, bo program vsakokrat, ko bomo knjižili na ta konto, nudil možnost vnosa analitike oziroma zahteval vnos analitike. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost analitika Se ne vnaša, program pri knjiženju na ta konto ne bo ponujal možnosti vnosa analitike.

8. Izberemo, ali se Delavec lahko vnaša, se ne vnaša oziroma je obvezen podatek. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost delavec Se lahko vnaša ali je Obvezen podatek, bo program vsakokrat, ko bomo knjižili na ta konto, nudil možnost vnosa delavca oziroma zahteval vnos delavca. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost delavec Se ne vnaša, program pri knjiženju na ta konto ne bo ponujal možnosti vnosa delavca.

9. Izberemo, ali se Stranka lahko vnaša, se ne vnaša oziroma je obvezen podatek. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost stranka Se lahko vnaša ali je Obvezen podatek, bo program vsakokrat, ko bomo knjižili na ta konto, nudil možnost vnosa stranke oziroma zahteval vnos stranke. V primeru, da na določenem kontu izberemo možnost stranka Se ne vnaša, program pri knjiženju na ta konto ne bo ponujal možnosti vnosa stranke.

10. Podatek Davčno nepriznan se rabi pri poročilih za DURS.

11. Prepovedana uporaba: če odkljukamo to možnost, program ne bo dovolil knjiženja na ta konto.

12. Vnesemo poljuben Opis, po katerem bomo lahko bolj natančno opredelili konto. Po tem podatku se lahko išče konto.

13.  Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih kontov.

Kategorije: