Uvozi podatkov v Minimax

 

V Minimax lahko uvažamo podatke preko datotek XML in preko datotek CSV (ki jih običajno urejamo v programu Excel).

 

Uvozi podatkov v strukturi XML

Datoteka za uvoz XML mora biti pripravljena v skladu s shemo na naslovu:
https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd

V Minimax lahko uvažamo naslednje podatke:

 • Stranke
 • Artikli
 • Sestavnice
 • Skladišča
 • Začetna zaloga
 • Zaloge
 • Naročila
 • Analitike
 • Osnovna sredstva
 • Nahajališča
 • Delavci
 • Odtegljaji delavca
 • Vzdrževani družinski člani delavca
 • Temeljnice
 • Zapiranje

 

Uvozi podatkov s pomočjo predlog v programu Excel (CSV)

V Minimax lahko preko datotek CSV, ki jih lahko odpremo s programom Excel, uvažamo naslednje podatke:

 • Stranke (kupci in dobavitelji)
 • Analitike (kategorije, po katerih želimo spremljati poslovanje: stroškovna mesta, projekti, gradbišča, poslovne enote...)
 • Delavci (fizične osebe za izplačilo plač, prispevkov zasebnika, drugih osebnih prejemkov in potnih nalogov)
 • Artikli (blago, material, storitve, izdelki, polizdelki, embalaža...)
 • Knjižbe (otvoritev ali promet)
 • Začetno stanje zalog
 • Osnovna sredstva (začetno stanje registra osnovnih sredstev)

Za uvoz so pripravljene predloge, ki jih shranite na svoj računalnik, napolnite s svojimi podatki in datoteke nato uvozite v Minimax.

1. V meniju > Nastavitve organizacije > Uvozi podatkov > izberemo Drugi uvozi.

2. Na seznamu možnih uvozov izberemo ustrezno predlogo.

3. Izberemo možnost Pripravi naj se predloga in kliknemo na gumb Pripravi predlogo.

4. Datoteko shranimo na računalnik.

 

 

Navodila za posamezne uvoze

Šifrant Stranke - navodila za uvoz v Minimax (excel)

Šifrant Artikli - navodila za uvoz v Minimax (excel)

Šifrant Analitike - navodila za uvoz v Minimax (excel)

Osnovna sredstva - navodila za uvoz v Minimax (excel)

Začetno stanje zalog - navodila za uvoz v Minimax (excel)

Knjižbe - navodila za uvoz v Minimax (excel)