Uvoz osnovnih sredstev iz programa iCenter

 

POZOR:

Prenašamo VEDNO samo Začetno stanje na dan 01.01. (brez nabav v tekočem letu). Če smo vstopili v Minimax sredi leta, nabave tekočega leta knjižimo ročno v modul OS - Osnovna sredstva in preko gumba Začetni promet vnašamo vrednosti (glej Vnos osnovnega sredstva – začetek uporabe mM med letom, nabava v tekočem letu, vendar pred začetkom uporabe Minimax-a)

 

iCenter – tu pripravimo xml datoteko

1. Izberemo Osnovna sredstva > Pripomočki > Priprava podatkov za mM

2. Izberemo Analitiko.

3. Izberemo ali potrdimo mesto in ime izhodne datoteke.

 

V Minimaxu – uskladimo šifrant amortizacijskih skupin

1. Iz menija izberemo Šifranti > Amortizacijske skupine

2. Vsaki amortizacijski skupini vpišemo šifro amortizacijske skupine iz iCentra. Če katera manjka, jo dodamo.

 

Nato uvozimo podatke:

1. Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

2. Kliknemo na Uvoz.

3. Poiščemo in izberemo datoteko s podatki, ki smo jih izvozili iz iCentra.

4. Kliknemo Uvozi datoteko.

 

Prepišejo se:

  • Analitike,
  • Nahajališča,
  • Osnovna sredstva, ki NISO odtujena, izločena – nimajo vpisanega datuma odtujitve (velja tako za osnovna sredstva kot tudi drobni inventar)

 

Pomembno!

Če v registru že obstajajo osnovna sredstva se ne prekrijejo. Če inventarne številke že obstajajo, jih uvoz ne spreminja!

Kategorije: