Urejanje obračuna DDV

 

1. Za urejanje obračuna DDV izberemo meni Knjigovodstvo > Obračun DDV.

2.  Poiščemo in izberemo obračun DDV, ki ga želimo urediti, tako da v stolpcu Datum od kliknemo na datum obračuna DDV.

3.  Kliknemo na Prekliči potrditev in Uredi.

4.  Uredimo osnovne podatke, ki bodo izpisani na obrazcu DDV-O.

5.  Kliknemo na gumb Shrani.

Urejamo lahko le osnovne podatke obračuna DDV, medtem ko se obračunskih podatkov ne da urejati na obračunu DDV.

Urejanje obračunskih podatkov (zapisov za DDV).

POZOR:
Urejamo lahko le podatke nepotrjenega obračuna DDV. 

Naenkrat imamo lahko največ dva nepotrjena obračuna.
V primeru, da želimo urejati potrjeni obračun, moramo najprej preklicati potrditev obračuna DDV in šele nato ga lahko urejamo.

Preklicevanje vmesnih obračunov ni mogoče. Vedno se preklicuje od zadnjega proti prvemu obračunu.

V primeru dveh odprtih obračunov moramo zadnjega izbrisati, šele nato lahko prekličemo predhodni obračun.

 

Kategorije: