Urejanje in brisanje osnovnih sredstev

 

Navodilo se nanaša na urejanje prometa osnovnih sredstev.

Urejanje posameznega prometa na osnovnem sredstvu, lahko urejamo znotraj menija "Osnovnih sredstev", s klikom na določeno osnovno sredstvo in na gumb "promet".

Če želimo na osnovnem sredstvu delati določene popravke, moramo upoštevati naslednje:

  • Vedno lahko brišemo le zadnji promet – torej vrstico, ki ima na koncu izpisano ikono X. S klikom na X izbrišete vrstico prometa na osnovnem sredstvu.
  • Popravke lahko delamo le na osnovnih sredstvih, ki so bila nabavljena v tekočem poslovnem letu.
  • Če želimo osnovno sredstvo pobrisati iz registra, ni dovolj le preklic prejetega računa, pač pa je potrebno na prejetem računu pobrisati odhodek za to osnovno sredstvo.
  • Če odhodka ne pobrišemo, ostane povezava do osnovnega sredstva.

 

 

 

Kategorije: