Tiskanje kartice konta

 

1. Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Kartica konta.

2. Vpišemo Datum od in do, ki sta obvezna podatka.

3. Datum za DDV od do nista obvezna podatka.

4. Konto:

  • če pustimo polje prazno, dobimo podatke za vse konte,
  • če vpišemo šifro konta, dobimo podatke izključno za ta konto (na primer 1200),-
  • če vpišemo šifro konta in zvezdico, dobimo podatke za analitične konte (na primer 1600 za 1600, 16001, 16002…)

5. Analitika: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno analitiko. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse analitike.

6. Stranka: izberemo jo, če želimo izpis za posamezno stranko. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse stranke.

7. Denarna enota: če jo izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbrano denarno enoto. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse denarne enote.

8. Delavec: če ga izberemo, bodo na izpisu podatki samo za izbranega delavca. Če je polje prazno, bodo na izpisu podatki za vse delavce.

9. Samo potrjene: izberemo, če želimo imeti na izpisu samo potrjene temeljnice, v nasprotnem primeru bodo na izpisu tudi podatki iz osnutkov temeljnic.

10. Vsaka kartica na svojo stran: izberemo, če želimo, da se kartica za vsak posamezni konto začne na novi stani.

11. Natisnjen skupen seštevek:  na koncu je seštevek vseh kartic, ki so zajete na izpis.

 

Kategorije: