Številčenje dokumentov

 

Dokumenti se v programu številčijo samodejno znotraj koledarskega leta za vsako vrsto dokumentov posebej.

Ločena številčenja lahko določimo za več »knjig«:

  • izdane račune,
  • prejete račune,
  • predračune.

 

Primer: na izdanih računih določimo ločeno številčenje za domače račune, račune v EU, avansne rečune in dobropise.

1. V meniju Nastavitve izberemo Številčenje dokumentov.

2. Kliknemo na gumb Nov.

3. Izberemo vrsto listine: (izdani računi, prejeti računi, predračuni).

4. Vpišemo šifro: sestavljena je lahko iz največ pet črk in/ali številk, prikaže se v spustnem seznamu pri izbiri številčenja na dokumentu.

5. Vpišemo naziv: ime »knjige«, ki se prikaže v spustnem seznamu pri izbiri številčenja na dokumentu.

6. Izberemo analitiko, ki se bo predlagala skupaj z izbranim številčenjem na vnosu prometa

7. Naj se predlaga: s kljukico označimo tisto vrsto številčenja, ki jo najpogosteje uporabljamo na neki vrsti dokumenta.

8. Številka za referenco: uporablja se na plačilnih nalogih in bančnih izpiskih (zapiranje postavk).    

 

Če imamo v šifrantu Številčenje dokumentov vsaj en zapis za posamezno vrsto listin, se bo pri vnosu te vrste listine prikazalo polje Številčenje.

Pri vnosu dokumenta moramo izbrati vrsto številčenja, privzeto bo izbrana »knjiga«, za katero smo določili, da »naj se predlaga«.

 

Dokumenti se številčijo znotraj vsake knjige samodejno v obliki ŠifraLeto-ŠtevilkaRačuna (na primer SL2017-01).

Na osnovni preglednici dokumentov so vsi dokumenti, ne glede na vrsto številčenja.

Pregled lahko omejimo z izbiro knjige v polju Številčenje.

 

V primeru, da številčenja ne potrebujemo več, lahko pri zapisu "uporaba" uredimo omenjeno.

Če odstranimo kljukico, program ob izstavljanju računov, ne bo več predlagal tega številčenja.