Statistična poročila

 

Medletna statistična poročila so namenjena pregledovanju poslovanja med letom. Program pripravi statistična poročila znotraj menija Knjigovodstvo > Statistična poročila.

Pripravimo lahko bilanco stanja ter izkaz poslovnega izida.

V primeru, da smo bilanco stanja ali izkaz poslovnega izida že pripravili, ju lahko pogledamo s klikom na Pogled bilance stanja ali Pogled izkaza poslovnega izida.

 

Bilanca stanja

Priprava bilance stanja

1. Pri zapisu listina izberemo Bilanca stanja.

2. V polje Tekoče leto na dan vnesemo datum, na katerega pripravljamo bilanco stanja.

3. V polje Preteklo leto na dan vnesemo datum do katerega želimo, da se upošteva izpis bilance stanja.

4. Če želimo, da se pri pripravi bilance stanje upoštevajo tudi temeljnice, ki so v osnutku, odstranimo kljukico pri Samo potrjene.

5. Vpišemo podatke o odgovorni osebi, telefonski številki in kraju sestave bilance.

6. Izberemo Pripravi novo Bilanco stanja.

 

Bilanca stanja

Po kliku na Pogled bilance stanja ali Pripravi novo bilanco stanja, se prikaže stran z bilanco stanja za izbrano obdobje.

Če se z miško postavimo na naziv AOP-ja, se prikaže informacija, kako je določeni AOP sestavljen.

Pripravljeno bilanco stanja lahko uredimo ter podatke v AOP-jih spremenimo s klikom na Uredi, nato pa popravke potrdimo s klikom na Potrdi.

S klikom na Natisni program pripravi bilanco stanja v formatu PDF, ki jo lahko natisnemo ali shranimo na računalnik. S klikom na Shrani v dokumentacijo pa bilanco stanja shranimo v dokumente, kjer jo lahko kadarkoli pregledamo.

Preglednico bilance stanja lahko izvozimo v excelovo datoteko, ki jo lahko odpremo s programom Excel, v katerem lahko podatke dodatno uredimo - npr. prevedemo bilanco stanja v tuji jezik.

 

Podatki v stolpcu Prejšnje so prazni v kolikor v vaši organizaciji ni podatkov za prejšnje poslovno leto (npr. z uporabo Minimaxa ste začeli v trenutnem poslovnem letu).

 

Izkaz poslovnega izida

Priprava izkaza poslovnega izida

1. Pri zapisu listina izberemo Izkaz poslovnega izida.

2. V polje Tekoče leto v obdobju vnesemo obdobje za katero želimo pripraviti izkaz za tekoče obdobje.

3. V polje Preteklo leto v obdobju vnesemo obdobje za preteklo leto.

4. Če želimo, da se pri pripravi izkaza poslovnega izida upoštevajo tudi temeljnice, ki so v osnutku, odstranimo kljukico pri Samo potrjene.

5. Vpišemo podatke o odgovorni osebi, telefonski številki in kraju sestave bilance.

6. Izberemo Pripravi nov Izkaz poslovnega izida.

 

 

Izkaz poslovnega izida

Po kliku na Pogled izkaza poslovnega izida ali Pripravi nov Izkaz poslovnega izda, se prikaže stran z izkazom poslovnega izida za tekoče leto z izbranim datumom od in do ter za prejšnje leto z izbranim datumom od in do.

Če se z miško postavimo na naziv AOP-ja, se prikaže informacija, kako je določeni AOP sestavljen.

Podatke v izkazu poslovnega izida lahko uredimo ter podatke v AOP-jih spremenimo s klikom na Uredi, nato pa popravke potrdimo s klikom na Potrdi.

S klikom na Natisni program pripravi izkaz poslovnega izida v formatu PDF, ki ga lahko natisnemo ali shranimo na računalnik. S klikom na Shrani v dokumenta pa izkaz poslovnega izida shranimo v dokumente, kjer ga lahko kadarkoli pregledamo.

Preglednico izkaza poslovnega izida lahko izvozimo v excelovo datoteko, ki jo lahko odpremo s programom Excel, kjer lahko podatke dodatno uredimo - npr. prevedemo izkaz poslovnega izida v tuji jezik.

 

Podatki v stolpcu Prejšnje so prazni v kolikor v vaši organizaciji ni podatkov za preteklo poslovno leto (npr. z uporabo Minimaxa ste začeli v trenutnem poslovnem letu).