Spreminjanje naziva dvomestnih in trimestnih kontov v tujem jeziku

 

Navodilo se nanaša na spreminjanje naziva posameznih kontov.

Prek menija "šifranti" -> "konti" program ne omogoča spreminjanja nazivov dvomestnih, oziroma trimestnih kontov. V kolikor želimo spremeniti nazive kotov, lahko le to pripravimo prek menija za urejanje nastavitev -> , s klikom na polje -> "drugi uvozi", kjer pripravimo predlogo z izbiro podatkov "nazivi kontov". Preglednico po želji uredimo, ter shranimo.

Nato prek istoimenskega menija, tokrat z izbiro možnosti -> "pripravi naj se predloga", preglednico uvozimo in shranimo. 

 

Kaj program pripravi?

Na podlagi uvoženih podatkov, se bodo želene spremembe upoštevale znotraj menija šifranta kontov.

 

 

Kategorije: