Sprememba licenčnine z Maksi Računovodstva na Mini Računovodstvo in pakete Poslovanja

 

Za razliko od "Maksi Računovodstva" je paket "Mini Računovodstvo" omejeno na vodenje poslovanja in računovodstva ene organizacije.

Aktivacija paketa "mini računovodstvo"

1. Najprej je potrebno obstoječo licence za Maksi računovodstvo odstraniti. Na vstopni strani izberemo meni Plačnik ->  in nato Licence. Na zavihku Trenutne licence, izberemo licenco Maksi računovodstvo, kliknemo na ikono s križcem in zatem gumb Briši. Licenca je s tem brisana.

 

2. Zatem kliknemo na gumb Urejanje Licenc,  izberemo opcijo "Urejati želim licenco za vodenje ene organizacije" in vnesemo organizacijo za katero želimo voditi knjigovodstvo.

 

 

3. Na naslednjem koraku izberemo opcijo "mini računovodstvo", po potrebi označimo dodatne funkcionalnosti in nadaljujemo s potrditvijo izbire. 

 

 

4. S klikom na gumb "potrdi", se spremeni oziroma aktivira izbran paket.

 

Dodajanje uporabnikov organizacije in določanje pravic

Na vstopni strani kliknemo na meni Plačnik -> , ter na zapis Uporabniki. Na mestu, kjer smo dodani kot računovodja, zapis odstranimo ter prek gumba Dodaj uporabnika, sebe povabimo kot novega uporabnika s statusom "podjetnik".

Vnesemo lahko poljubno število uporabnikov, sočasno pa bo do organizacije dostopalo toliko izmed njih, kolikor je določenih licenc.

Vsakemu uporabniku določimo, katere funkcionalnosti lahko obdeluje (vnaša, ureja, briše), katere lahko samo pregleduje in do katerih sploh ne sme dostopati.

Na seznamu vsakega uporabnika so sicer navedene vse funkcionalnosti programa, vendar bo uporabnik omejen z izbranim paketom.