Šifrant Stranke

 

Stranke so kupci in dobavitelji ter ostale pravne in fizične osebe, s katerimi poslovno sodelujemo.

Da bi bil vnos strank čim hitrejši in čim bolj natančen, omogoča program prenos podatkov o strankah iz javne baze.

To pomeni, da stranko poiščemo v javni bazi po nazivu ali davčni številki, program pa bo avtomatično prenesel vse njene podatke iz javne baze v naš šifrant. 

V šifrantu strank lahko:

  • dodajamo nove stranke;
  • urejamo podatke o strankah;
  • brišemo stranke;
  • pregledujemo podatke o strankah in dokumente;
  • šifrant lahko izvozimo v Excel datoteko;
  • dodajamo priponke;
  • z neposredno povezavo na zemljevid na spletni strani Najdi.si pogledamo lokacijo stranke na zemljevidu.

Pri vnosu podatkov o strankah moramo biti pozorni, saj se bodo ti podatki izpisovali na izdanem računu.

Pri avtomatičnem prenosu podatkov stranke iz javne baze pa prenesene podatke natančno preverimo.

Vnos stranke:

1. Iz menija izberemo Šifranti > Stranke

2. Izberemo gumb "nov", preko katerega stranke dodajamo (Nov).

 

Podatki na stranki

Z izbiro določene stranke, se prikaže orodna vrstica z gumbi za urejanje in prikazovanje podatkov.

 

1. Uvažamo, urejamo (Uredi) in pregledujemo podatke, ki so vezani na podatke pri določeni stranki.

2. Če stranka ni izbrana na nobenem dokumentu, jo lahko tudi izbrišemo iz šifranta (Briši).

3. Opravila – pregledujemo in vnašamo opravila, ki so vezana na stranko.

4. Knjižbe – prikažejo se nam vse knjižbe, ki so vezane na izbrano stranko.

To je bližnjica do preglednice Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe za izbrano stranko.

Podatke lahko dodatno omejujemo, razvrščamo, urejamo in izvozimo v Excel.

 

5. Dokumenti – pregled vseh dokumentov, vezanih na to stranko. Izdani dokumenti se "pripnejo" samodejno, prejete dokumente pa lahko pripnemo sami (na primer slika prejetega računa).

6. Odprte postavke – pregled odprtih postavk izbrane stranke.

To je bližnjica do preglednice Poslovanje > Odprte postavke za izbrano stranko.

 

 

Na tem mestu lahko tudi tiskamo opomine in IOP-je, vnašamo kompenzacije in obračunavamo obresti za to stranko.

7. Združevanje strank združevanje podvojenih strank.

8. Stiki - V preglednici stikov so prikazani privzeti stiki, ki so vpisani na strankah v šifrantu strank. V primeru, da pri stranki nimamo dodanega nobenega stika, se stranka v preglednici stikov ne bo prikazala.

9. Cenik – na stranki si lahko pripravimo cenik, ki velja samo zanjo.

Če ima stranka v svojem ceniku vpisano ceno za nek artikel, bo program na izdanem računu tej stranki predlagal ceno iz tega cenika in ne cene, ki je sicer vpisana v šifrantu artiklov.

Kategorije: