Šifrant Potni stroški

 

Šifrant Potni stroški uporabljamo pri obračunu službenega potovanja in vpliva na knjiženje obračuna.

Na obračunu službenega potovanja v razdelku Drugi stroški izbiramo stroške iz tega šifranta.

Sistemsko so že vneseni stroški za cestnino, parkirnino, druge storitve ali ostale stroške v vezi z delom.

 

V šifrantu potnih stroškov lahko:

  • dodamo nove potne stroške,
  • urejamo potne stroške,
  • brišemo potne stroške,
  • pregledujemo potne stroške.

 

 

Iz menija izberemo Šifranti > Potni stroški.

Vnos potnega stroška

1. Kliknemo na Nov.

2. Vnesemo Naziv potnega stroška.

3. Obkljukamo Knjiženje. Če kljukico odvzamemo, potem se ta strošek ne bo poknjižil, ampak se bo samo informativno prikazal na listini in bo upoštevan na obrazcu REK-1. To naredimo v primerih, ko je strošek plačan preko TRR-ja ali s plačilno kartico in poknjižen preko prejetih računov.

4. Vnesemo Konto potnega stroška.

5. Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih potnih stroškov.

 

Urejanje potnega stroška

1. Izberemo potni strošek, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na naziv potnega stroška.

2. Kliknemo Uredi.

3. Uredimo podatke (naziv, knjiženje, konto).

4. Kliknemo na gumb Shrani.

 

Brisanje potnega stroška

Če iz šifranta potnih stroškov izbrišemo potni strošek, ta ne bo več viden v preglednici potnih stroškov in tega potnega stroška ne bomo več mogli izbrati pri obračunu stroškov službenih potovanj.

Šifrant potnih stroškov je povezan s službenimi potovanji, tako da je brisanje mogoče le, če potni strošek ni vezan na nobeno službeno potovanje.

1. Izberemo potni strošek, ki ga želimo brisati, tako da kliknemo na naziv potnega stroška.

2. Kliknemo na Briši.

3. Odprlo se bo odločitveno okno (Res želite brisati?), kjer kliknemo V redu.

Kategorije: