Šifrant Nahajališča

 

Nahajališča uporabljamo le pri osnovnih sredstvih.

Določamo jih na osnovnih sredstvih, kjer vodimo evidenco, kje se določeno osnovno sredstvo nahaja. Po nahajališčih se izpisuje tudi inventurna lista.

V šifrantu nahajališč lahko:

  • dodajamo nova nahajališča,
  • urejamo nahajališča,
  • brišemo nahajališča in
  • pregledujemo nahajališča.

Iz menija izberemo Šifranti > Nahajališča.

 

Vnos nahajališča

1. Kliknemo na Nov.

2. Vnesemo Naziv nahajališča.

3. Vnesemo Šifro nahajališča.

4. Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih nahajališč.

 

Urejanje nahajališča

1. Izberemo nahajališče, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na naziv nahajališča.

2. Kliknemo Uredi.

3. Uredimo podatke (šifra, Naziv…)

4. Kliknemo na gumb Shrani.

 

Brisanje nahajališča

Če iz šifranta izbrišemo nahajališče, to ne bo več vidno v preglednici nahajališč in tega nahajališča ne bomo več mogli izbirati pri osnovnih sredstvih.

Šifrant nahajališč je povezan z osnovnimi sredstvi, tako da je brisanje mogoče le, če nahajališče ni vezano na nobeno osnovno sredstvo.

 

1. Izberemo nahajališče, ki ga želimo brisati, tako da kliknemo na naziv nahajališča.

2. Kliknemo na Briši.

3. Odprlo se bo odločitveno okno (Res želimo brisati?), kjer izberemo V redu.

Kategorije: