Šifrant Analitike

 

Analitike so poljubne oznake (stroškovna mesta, stroškovni nosilci, projekti, deli procesa, blagovne znamke, poslovne enote…), ki jih lahko izbiramo pri vnosu dokumentov in s tem dodatno označimo podatke za večjo preglednost in nadaljnje analize.

Primer: poslovanje vodimo po projektih in želimo imeti pregled nad prihodki in stroški za ta projekt. 

V tem primeru bomo na vseh izdanih računih, prejetih računih, potnih nalogih, plačah, avtorskh honorarjih...., ki so vezani na ta projekt, izbrali analitiko "Projekt xy".

Podatke lahko nato po analitikah pregledujemo na posameznih modulih, ter na drugih pregledih (bruto bilanca, knjižbe...).

Analitike lahko združujemo tudi po višjih analitikah, se pravi kategorijah, v katere lahko spada več nižjih analitik.
 

V šifrantu analitik lahko:

  • dodajamo nove analitike,
  • urejamo analitike,
  • brišemo analitike in
  • pregledujemo analitike.
     

Iz menija izberemo Šifranti > Analitike.
 

Vnos analitike

1. Kliknemo na Nov.

2. Vnesemo Šifro analitike (šifra določa analitiko).

3. Vnesemo Naziv analitike (podrobneje opisuje analitiko).

4. Analitiki lahko dodamo Višjo analitiko (zbirni podatki so lahko tudi za višjo analitiko).

 

Urejanje analitike

POZOR: Spreminjanje analitike vpliva na prikaz podatkov, kjer je bila uporabljena ta analitika.

1. Izberemo analitiko, ki jo želimo urediti, tako da kliknemo na naziv analitike.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Uredimo podatke o analitiki (šifra, naziv …)

4. Kliknemo na gumb Shrani.

 

Brisanje analitike

Če iz šifranta izbrišemo analitiko, ta ne bo več vidna v preglednici analitik, prav tako pa analitike ne bomo mogli več izbirati pri izdajanju računov, v dvostavnem knjigovodstvu in ostalih delih programa, ki so povezani z analitikami.

POZOR: Šifrant analitik je povezan z ostalimi deli programa, tako da je brisanje mogoče le, če analitika ni vezana na nobenega od vnesenih podatkov.
Prav tako ne moremo brisati analitike, ki ima nase vezane "nižje analitike".

1. Izberemo analitiko, ki jo želimo brisati, tako da kliknemo na naziv analitike.

2. Kliknemo na Briši.

3. Odprlo se bo odločitveno okno (Res želimo brisati?), kjer izberemo V redu.

 

Prikaz analitik na vnosih dokumentov

Polje »analitika« se prikaže na vnosu dokumentov, če je:

• v šifrantu Analitik vpisana vsaj ena analitika

 IN

• na ustreznem kontu oznaka, da se analitika lahko vnaša oziroma je njen vnos obvezen. Več o nastavitvah kontov.

 

Primeri kontov, za katere lahko določimo analitiko:

Dokument

Konto

Izdani računi (glava)

Konti skupine 12, ki jih imamo določne v šifrantu Avtomatični konti za knjiženje terjatev na izdanih računih.

Izdani računi (vrstice)

Konti prihodka, ki jih določimo na artiklih.

Prejeti računi (glava)

Konti skupine 22, ki jih imamo določne v šifrantu Avtomatični konti za knjiženje obveznosti na prejetih računih.

Prejeti računi (odhodki)

Konto, določen za posamezni odhodek.

 

 

 

Pregledi po analitikah

Podatke lahko pregledujemo po analitikah v Dvostavnem knjigovodstvu (knjižbe, bruto bilanca, zbiri po analitikah), Zbiri na Izdanih in Prejetih računih…

Kategorije: