Šifrant Amortizacijske skupine

 

Amortizacijske skupine uporabljamo pri osnovnih sredstvih in določajo stopnjo amortizacije ter nastavitve za knjiženje (nabavna vrednost, popravek vrednosti in amortizacija) osnovnih stedstev.

Ob pričetku dela z osnovnimi sredstvi lahko šifrant amortizacijskih skupin prepišemo iz sistema (vpisane so najvišje davčno priznane stopnje amortizacije v skladu z ZDDPO) ali pa jih kopiramo z neke druge svoje organizacije znotraj sistema Minimax.

V šifrant amortizacijskih skupin lahko:

  • dodajamo nove amortizacijske skupine,
  • urejamo amortizacijske skupine,
  • brišemo amortizacijske skupine in
  • pregledujemo amortizacijske skupine.

 

Iz menija izberemo Šifranti > Amortizacijske skupine.

 

Amortizacijske skupine lahko vnesemo tudi sami, jih urejamo in brišemo.

 

Vnos amortizacijskih skupin

1. Kliknemo na Nov.

2. Vnesemo Naziv nove amortizacijska skupine.

3. Vnesemo Odstotek amortizacije.

4. Uredimo konte za knjiženje.

5. Kliknemo na gumb Shrani.

 

Urejanje amortizacijskih skupin

1. Izberemo amortizacijsko skupino, ki jo želimo urediti, tako da kliknemo na naziv.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Uredimo podatke o amortizacijski skupini (naziv, odstotek, konto …)

4. Kliknemo na gumb Shrani.

 

Brisanje amortizacijskih skupin

Če iz šifranta izbrišemo amortizacijsko skupino, ta ne bo več vidna v preglednici in ne bo je mogoče več izbrati na osnovnih sredstvih.

1. Izberemo amortizacijsko skupino, ki jo želimo brisati, tako da kliknemo na naziv.

2. Kliknemo na Briši.   

POZOR: Če je šifra amortizacijske skupine povezana z nekim osnovnim sredstvom, je ne moremo brisati. V tem primeru se bo izpisalo opozorilo.

Če želimo skupino resnično izbrisati, moramo osnovnim sredstvom, ki jo uporabljajo, najprej določiti drugo amortizacijsko skupino, šele nato lahko to skupino izbrišemo iz šifranta.