Priprava datoteke XML za uvoz strank

 

Datoteko za uvoz strank v Minimax, uvozimo znotraj menija za urejanje nastavitev -> , s klikom na polje -> Uvoz iz XML. Le to je potrebno pripraviti po priloženi shemi https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz.

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

Začetek segmenta strank.

○○

<Stranka>

Začetek podatkov določenega stranke.

○○○

<Sifra>

Obvezen vnos.
Šifra stranke

Dolžina: do 10 znakov

○○○

<Naziv>

Obvezen vnos.
Naziv stranke.

Dolžina: do 100 znakov

○○○

<Naslov>

Obvezen vnos.
Naslov stranke

Dolžina: do 50 znakov

○○○

<KraticaDrzave>

Obvezen vnos.
Kratica države po šifrantu iz Minimax-a

Dolžina: do 3 znake

○○○

<PostnaStevilka>

Obvezen vnos.
Poštna številka stranke

Dolžina: do 30 znakov

○○○

<NazivPoste>

Obvezen vnos.
Naziv pošte stranke

Dolžina: do 250 znakov

○○○

<NaslovnikNaziv>

Vnašamo, če je naziva naslovnika različen od naziva stranke

○○○

<NaslovnikNaslov>

Vnašamo, če je naslov naslovnika različen od naslova stranke

○○○

<NaslovnikKraticaDrzave>

Vnašamo, če je država naslovnika različna od države stranke

○○○

<NaslovnikPostnaStevilka>

Vnašamo, če je poštna številka naslovnika različna od poštne številke stranke

○○○

<NaslovnikNazivPoste>

Vnašamo, če naziv pošte naslovnika različen od naziva pošte stranke

○○○

<DavcniZavezanec>

 • »D«       stranka je pravna oseba, zavezanec za DDV
 • »M«      stranka je pravna oseba, ni zavezanec za DDV, se predlaga
 • »N«       stranka ni zavezanec za DDV

○○○

<DavcnaStevilka>

Davčna številka stranke – vnašamo brez SI, samo številke, obvezen vnos, ko je DavcniZavezanec == D

npr: 12345678

○○○

<MaticnaStevilka>

Matična številka stranke

○○○

<SifraDejavnosti>

Šifra dejavnosti po šifrantu dejavnosti iz DURS-a

○○○

<IdentifikacijskaStevilka>

Identifikacijska številka stranke, obvezen vnos, ko je DavcniZavezanec == D

Dolžina: do 14 znakov

npr: SI12345678

○○○

<SifraDenarneEnote>

Oznaka za denarno valuto po šifrantu v Minimax-u.

npr: EUR

○○○

<DneviZaZapadlost >

Dnevi za zapadlosti pri stranki

○○○

<OdstotekRabata>

Konec segmenta vrstic prometa zalog.

○○○

<SpletnaStran>

Spletna stran stranke

Dolžina: do 100 znakov

○○○

<Opomba>

Opomba

Dolžina: do 8000 znakov

○○○

<Uporaba>

Oznaka, ali se stranka prikazuje v spustnih seznamih

 • »D«       stranka se uporablja, se predlaga
 • »N«       stranka se ne uporablja

○○

</Stranka>

Konec podatkov določene stranke.

 

Podatki naslednjih strank itd.

</Stranke>

Konec segmenta strank

<RacuniStranke>

Začetek segmenta računov strank

○○

<RacunStranke>

Začetek podatkov določenega računa stranke

○○○

<SifraStranke>

Obvezen vnos.
Šifra stranke, ki ji pripada račun, mora biti predhodno vnesena

Dolžina: do 10 znakov

○○○

<ZacetekIBAN>

Začetek IBAN

Dolžina: do 4 znake

○○○

<TransakcijskiRacun>

Obvezen vnos.
Številka transakcijskega računa

Dolžina: do 30 znakov

○○○

<BIC>

Vnos BIC

Dolžina: do 11 znakov

○○○

<SePredlaga>

Oznaka, kateri račun se predlaga pri stranki

 • »D«       račun bo privzeti, če ne obstaja drugi račun, ki se predlaga, (se predlaga)
 • »N«       račun ne bo privzeti

○○○

<Naziv>

Naziv transakcijskega računa

Dolžina: do 250 znakov

○○

</RacunStranke>

Konec podatkov določenega računa stranke

 

Podatki naslednjega računa stranke

</RacuniStranke>

Konec segmenta računov strank

<StikiStranke>

Začetek segmenta stikov strank

○○

<StikStranke>

Začetek podatkov stika stranke

○○○

<SifraStranke>

Obvezen vnos.
Šifra stranke, kateri pripada stik, mora biti predhodno vnesena

Dolžina: do 10 znakov

○○○

<ImePriimek>

Obvezen vnos.
Ime in priimek stika

Dolžina: do 30 znakov

○○○

<Telefon>

Telefonska številka stika

Dolžina: do 30 znakov

○○○

<Faks>

Številka faksa stika

Dolžina: do 30 znakov

○○○

<MobilniTelefon>

Številka mobilnega telefona stika

Dolžina: do 30 znakov

○○○

<Eposta>

Elektronski naslov stika

Dolžina: do 50 znakov

○○○

<Opomba>

Opomba pri stiku

Dolžina: do 50 znakov

○○○

<SePredlaga>

Oznaka, kateri stik se predlaga pri stranki

 • »D«       stik bo privzeti, če ne obstaja drugi račun, ki se predlaga, (se predlaga)
 • »N«       račun ne bo privzeti

○○

</StikStranke>

Konec podatkov stika stranke

 

Podatki naslednjega stika stranke

</StikiStranke>

Konec segmenta stikov strank

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer datoteke XML za uvoz strank v Minimax

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">
  <Stranke>
    <Stranka>
      <Sifra>ab1</Sifra>
      <Naziv>Testna stranka 1</Naziv>
      <Naslov>Naslov 1</Naslov>
      <KraticaDrzave>SI</KraticaDrzave>
      <PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>
      <NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>
      <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>
      <DavcnaStevilka>98026305</DavcnaStevilka>
      <IdentifikacijskaStevilka>SI98026305</IdentifikacijskaStevilka>
      <DneviZaZapadlost>18</DneviZaZapadlost>
      <OdstotekRabata>5</OdstotekRabata>
      <SpletnaStran>www.testna-stranka.com</SpletnaStran>
      <Opomba>Opomba v opombi</Opomba>
    </Stranka>
    <Stranka>
      <Sifra>ab2</Sifra>
      <Naziv>Testna stranka 2</Naziv>
      <Naslov>Ulica 1</Naslov>
      <KraticaDrzave>SI</KraticaDrzave>
      <PostnaStevilka>2000</PostnaStevilka>
      <NazivPoste>Maribor</NazivPoste>
      <DavcniZavezanec>M</DavcniZavezanec>
      <DavcnaStevilka>91132550</DavcnaStevilka>
      <DneviZaZapadlost>3</DneviZaZapadlost>
    </Stranka>
  </Stranke>
  <RacuniStranke>
    <RacunStranke>
      <SifraStranke>ab1</SifraStranke>
      <ZacetekIBAN>SI56</ZacetekIBAN>
      <TransakcijskiRacun>1215631</TransakcijskiRacun>
      <BIC>HKVISI22</BIC>
      <SePredlaga>D</SePredlaga>
      <Naziv>Prvi bančni račun</Naziv>
    </RacunStranke>
  </RacuniStranke>
  <StikiStranke>
    <StikStranke>
      <SifraStranke>ab2</SifraStranke>
      <ImePriimek>Ime Priimek</ImePriimek>
      <Telefon>041 123 654</Telefon>
      <Faks>05 123 789</Faks>
      <MobilniTelefon>041 753 159</MobilniTelefon>
      <Eposta>ime.priimek@testna-stranka2.si</Eposta>
      <Opomba>Opomba v opombi</Opomba>
      <SePredlaga>D</SePredlaga>
    </StikStranke>
  </StikiStranke>
</miniMAXUvozKnjigovodstvo>

 

Kategorije: