Ponavljajoči izdani računi

 

V Minimaxu lahko enostavno pripravimo račune, ki se ponavljajo (za istega kupca, z istimi artikli, v istem znesku), na primer za pavšale, vzdrževanja, naročnine, šolnine ipd.

 

1. Izberemo meni > Poslovanje > Izdani računi.

2. Preko Naprednega iskanja, dodamo kljukico pri računih, ko bodo ponavljajoči.

 

 

3. V opravilni vrstici izberemo Masovne obdelave.

4. Izberemo Formiranje ponavljajočih računov.

 

 

5. Program pripravi seznam ponavljajočih računov.

6. Z dodano kljukico izberemo račune in se pomaknemo naprej.

7. Odpre se okno za vnos podatkov, izpiše pa se tudi število računov, ki jih bo program pripravil. Uredimo datume in se pomaknemo na zadnji korak.

8. Računi se pripravijo kot osnutki, tako da lahko račune pred izstavitvijo še uredimo oziroma jih zbrišemo. 

  • Datum računa: vsi računi bodo izstavljeni s tem datumom.
  • Datum zapadlosti: vsi računu bodo imeli ta datum zapadlosti.
  • Datum opravljanja: vnesemo datum od ... do.
  • Opis zgoraj: če ga vnesemo, bodo imeli vsi računi nad preglednico artiklov ta opis.

 

9. Pripravijo se osnutki računov, ki še nimajo številk, zato lahko posamezne račune izbrišemo s klikom na križec na koncu vrstice.

10. Osnutke lahko skupinsko izbrišemo Masovne obdelave > Brisanje.

11. Urejamo jih kot navadno z izbiro osnutka in klikom na Uredi.

12. Ko osnutke računov uredimo, jih lahko skupinsko potrdimo oziroma izstavimo s klikom na Masovne obdelave > Izstavljanje.

 

13. Pripravljeni računi se za tiskanje pripravijo v odloženih izpisih.

 

Kategorije: