Podprti osebni prejemki v Minimaxu

Vrsta dohodka na REK-1 Vrsta dohodka na individualnem REK
1108 Dohodek za vodenje poslovnega subjekta 1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja
1102 Bonitete

 

Vrsta dohodka na REK-2 Vrsta dohodka na individualnem REK
1501 Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, tudi posamezni posel) 1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja
1502 Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, udi posamezni posel) – brez posebnega davka na določene prejemke 1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja
1503 Dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine, sodni cenilci, izvedenci, tolmači...) 1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja
1504 Dohodek za opravljeno avtorsko delo 1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja
1505 Dohodek dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse 1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

1507

Dohodek za opravljeno osebno dopolnilno delo

1211 Dohodki dijakov in študentov, upravičenih do posebne olajšave
1212 Dohodki dijakov in študentov, ki niso upravičeni do posebne olajšave

1509

1511

Plačilo prispevka za ZZ (delovršna pogodba, delo po napotnici SŠ)

Plačilo prispevka za ZZ in za PIZ (storilci prekrškov na splošno koristnem delu...)

1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

1516

Dohodek iz začasnega ali občasnega dela upokojencev

/ /
1518

Dohodek za študentsko delo – zavarovanci po 15. ali 16. čl. ZPIZ-2

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

1601 Dohodek zavezancev z upoštevanjem 25 % normiranih odhodkov 2210 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25 %
2220 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samozaposlene v kulturi
2230 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samostojne novinarje
2250 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za poklicne športnike
1602 Dohodek zavezancev z upoštevanjem 70 % normiranih odhodkov 2240 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70 %
1604 Davčni odtegljaj v skladu z 68. čl. ZDoh-2 (umetniki, športniki) – 25% norm. str.

2500

2518

Dohodek iz dejavnosti – davčno odtegljaj po 68. členu ZDoh-2

Dohodek za študentsko delo – zavarovani po 18. členu ZPIZ-2

1701 Dohodek iz oddajanja premoženja v najem – 40 % norm. stroškov 4100 Dohodek iz oddajanja premoženja v najem
1702 Dohodek iz oddajanja premoženja v najem – 0 % norm. stroškov 4100 Dohodek iz oddajanja premoženja v najem
1750 Dohodek iz prenosa premoženjske pravice – 10 % norm. stroškov 4200 Dohodek iz prenosa premoženjske pravice
1751 Dohodek iz prenosa premoženjske pravice – 0 % norm. stroškov 4200 Dohodek iz prenosa premoženjske pravice
1801 Nagrade 6300 Preostali drugi dohodki
1802 Darila 6100 Darila
1803 Dobitki v nagradnih igrah 6300 Preostali drugi dohodki
1805 Kadrovske in druge štipendije 6300 Preostali drugi dohodki
1820 Ostali drugi dohodki 6300 Preostali drugi dohodki
1901 Obresti od posojil, dolžniških vrednostnih papirjev, denarnih depozitov, itd. 5400 Obresti na obveznice SOS2E izplačane upravičencem
1903 Dohodek iz oddajanja v finančni najem 5500 Obresti
1920 Dividende 5700 Dividende
Kategorije: