Podatki zajeti v RP-O pod polje B

 

Samo pri dobropisih, ki se nanašajo na dobave iz preteklih obdobij in so izdani v skladu (oproščen po 1. točki 46. čl. ZDDV), je potrebno po izdaji dobropisa vnesti še datum popravka, da se pravilno upošteva na Rekapitulacijskem poročiluv polje B sklop obrazca RP-O.

 

Zapis v davčne evidence

1. Po izstavitvi dobropisa v meniju izberemo Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > DDV.

2. Na preglednici izbereremo vrstico z zapisom DDV za dobropis s klikom na ikono za urejanje na začetku vrstice.

3. Vnesemo Datum popravka.

 

Kaj program pripravi?

Dobropis bo s popravkom zajet v RP-O na datum vnosa.

Kategorije: