Zapiranje plačilnih nalogov pri obračunu plače

 

Pri obračunih plač, drugih osebnih prejemkih in prispevkih za s.p. program samodejno pripravi plačilne naloge po posameznih vrstah dajatev oz. obveznosti, katere lahko združimo v zbirni nalog.

Ko uvozimo bančni izpisek s postavkami iz obračuna plač, se vse postavke samodejno poknjižijo na ustrezne konte – v breme kontov, na katere so bile te postavke knjižene na temeljnici obračuna plač v dobro.

 

Podatek o delitvi na plačilnih nalogih in knjiženje

V zbirni plačilni nalog lahko združimo tudi naloge, ki imajo delitev.

Delitev nosi informacijo o kontih, na katere program poknjiži plačilo, ko bomo uvozili izpisek.

Informacijo najdemo znotreja zbirnega naloga prek gumba > Zbirni nalog podrobno.

 

Kategorije: