Plačilne liste v tujem jeziku

 

Plačilne liste lahko preko programa Minimax izpišemo v tujih jezikih:

  • angleški;
  • nemški;
  • srbski;
  • hrvaški jezik;
  • italijanski jezik;
  • madžarski jezik;

 

Izpišemo lahko plačilno listo za posameznega delavca ali vse delavce skupaj.

 

Vnos novega izpisa z izbiro jezika.

 

1. Izberemo meni > nastavitve > izpisi.

2. Odpremo nov izpis, kjer kot vrsto izpisa izberemo "plače - plačilna lista" .

3. Pri na novo odprtem izpisu izberemo želen jezik.

4. Vnesemo lahko več izpisov za plačilne liste, pri vsakemu pa izberemo svoj jezik.

 

 

Izbira jezika pri obračunu plače.

 

1. V meniju Plače > Obračun plač, zaključimo obračun plače.

2. Po zaključenem obračunu plače, program ponudi gumb "dodatne plačilne liste".

3. Po spustnem seznamu izberemo želen jezik.

4. Program samodejno odpre preveden dokument.

Možnost imamo torej, da pri enem obračunu plače dobimo prevode v različne jezike, katere lahko izbiramo pri posameznih delavcih.