Plačilne liste v tujem jeziku

 

V programu Minimax izpišemo plačilne liste v tujih jezikih:

  • angleški,
  • nemški,
  • srbski,
  • hrvaški,
  • italijanski,
  • madžarski jezik.

 

Izpišemo plačilno listo za posameznega delavca ali vse delavce skupaj.

 

1. Vnos novega izpisa plačilne liste z izbiro jezika

1. Izberemo gumb Nastavitve  .

2. Kliknemo na Izpisi.

3. Nov izpis pripravimo s klikom na gumb + Nov.

4. Program odpre nov izpis, kjer izberemo v polju Vrsta izpisa > Plače - plačilna lista.

5. Pri na novo odprtem izpisu izbiramo v polju Jezik med šestimi različnimi jeziki. Z izbiro jezika program samodejno prevede besede v izbran jezik.

6. Vnesemo lahko več izpisov plačilne liste, pri vsakemu izpisu izberemo svoj jezik.

 

 

2. Izbira jezika pri obračunu plače

Pri enem obračunu plače imamo lahko izpis plačilne liste v različnih jezikih, ki jih izbiramo pri posameznih delavcih.

 

1. V meniju Plače > Obračun plač zaključimo obračun plače.

2. Po zaključenem obračunu plače program ponudi gumb Dodatne plačilne liste.

3. Na spustnem seznamu izberemo želen jezik.

4. Program samodejno odpre preveden dokument.