Osnovna sredstva

 

Osnovna sredstva predstavljajo evidenco osnovnih sredstev in drobnega inventarja z obračunom amortizacije in inventuro.

V Osnovnih sredstvih:

  • Vnašamo osnovna sredstva.
  • Evidentiramo promet osnovnih sredstev.
  • Izvajamo začasni in končni obračun amortizacije.
  • Tiskamo izpise.

 

Začetek dela z osnovnimi sredstvi

Nove nabave in dograditve osnovnih sredstev

Izpisi osnovnih sredstev

Obračun amortizacije

Urejanje in brisanje osnovnih sredstev

Trajna izločitev

Amortizacijske skupine

 

Kategorije: