Omejevanje pravic uporabnikov za vpogled v finančne podatke delavcev

 

Uporabnikom, ki imajo dostop do podatkov organizacije, lahko omejimo vpogled v podatke o plačah in drugih osebnih prejemkih.

 

1. Administrator plačnika v Mojem profilu  , izbere Uporabniki.

2. Pri uporabniku, kateremu želi omejiti pravice za vpogled pri podatkih o plači, klikne na zapis Organizacija.

3. Izpišejo se vse organizacije, do katerih ima uporabnik dostop. Pri želeni organizaciji, klikne na Pravice.

4. Izbere Uredi ter odstrani kljukice za Obdelava plač in Pregled plač, Obdelava drugih osebnih prejemkov in Pregled drugih osebnih prejemkov.

 

Ta nastavitev omeji uporabniku pravico za vpogled v Podatke za osebne prejemke v Šifrantu pri delavcu in v glavnem meniju ni menija Plače.

 

Pravice lahko adminitrator plačnika kadarkoli ponovno doda.