Obračun plače za preteklo zaključeno poslovno leto

 

Ko smo poslovno leto že zaključili oz je v zaključevanju in želimo urediti vnos decemberskega obračuna plače za preteklo leto, nam program ob zaključku obračuna javi:

Ker je leto iz obračuna plače že zaključeno ali v postopku zaključevanja, je temeljnica dobila datum 01.01. XXXX.

 

Kaj program pripravi?

Program bo upošteval knjižbe v tekočem poslovnem letu. Datume v REK obrazcu upošteva  iz prvega koraka obračuna za mesec, ko naj bi izplačali plačo.

 

Kategorije: