Obračun naloga za službeno potovanje

 

Navodilo se nanaša na obračun naloga za službeno potovanje.

V kolikor pripravimo obračun potnega naloga, je potrebno na izstavljenem nalogu klikniti na gumb "Stroški in poročilo". Na nalogu je prikazano predvideno trajanje potovanja, kot smo ga vnesli pri vnosu naloga.

1. Datume in uro odhoda in prihoda lahko popravimo. Podatek vpliva na obračun dnevnic.

2. Nato kliknemo Predlagaj obračun.

Program predlaga:

 • kilometrino za izbrano relacijo za vnesene kilometre (po zakonski vrednosti v tistem trenutku, ki je vnesena sistemsko) ter
 • dnevnice za izbrano državo in trajanje potovanja.
   

 

Vnos kilometrine

1. Glede na podatke iz relacije program predlaga obračun kilometrine.

2. Lahko popravimo Opis, ki se predlaga iz Relacije.

3. Lahko popravimo Razdaljo v km.

4. Lahko popravimo predlagano ceno / km.

 

Vnos dnevnic

1. Lahko popravimo Dnevnica od dneva in Ure.

2. Lahko popravimo Do dne in Ure.

3. V spustnem seznamu Dnevnica za lahko popravimo predlagano.

4. Določimo, ali je bil delavcu Zagotovljen zajtrk, Zagotovljeno kosilo, Zagotovljena večerja.

5. Lahko popravimo Ceno polne dnevnice, ki se preračuna na domačo denarno enoto iz šifranta dnevnic.

 

Izračun cene dnevnic program sam predlaga.

Če je potovanje v domači državi, potem:

 • Cena znižane dnevnice je 35 % od Cene polne dnevnice.
 • Cena polovične dnevnice je 50 % od Cene polne dnevnice.
 • Cena cele dnevnice je 100 % od Cene polne dnevnice.

 

Če potovanje ni v domači državi, potem:

 • Cena znižane dnevnice je 25 % od Cene polne dnevnice.
 • Cena polovične dnevnice je 75 % od Cene polne dnevnice.
 • Cena cele dnevnice je 100 % od Cene polne dnevnice.

 

Izračun števila dnevnic

Če je potovanje v domači državi, potem:

 • Če je dnevnica za več kot 24 ur, se izračuna, koliko dni in ostanek v urah.
 • Za cele dneve ali če je ostanek v urah večji od 12, se zaračunavajo cele dnevnice.
 • Če je ostanek v urah med 8 in 12, potem je dnevnica polovična.
 • Če je ostanek v urah med 6 in 8, potem je dnevnica znižana.

 

Če potovanje ni v domači državi, potem:

 • Če je dnevnica za več kot 24 ur, se izračuna koliko dni in ostanek v urah.
 • Za cele dneve ali če je ostanek v urah večji od 14, se zaračunavajo cele dnevnice.
 • Če je ostanek v urah med 8 in 14, potem je dnevnica polovična.
 • Če je ostanek v urah med 6 in 8, potem je dnevnica znižana.

 

Izračun % obračuna:

 • 15 %, če je zagotovljen zajtrk pri polovični dnevnici.
 • 10 %, če je zagotovljen zajtrk pri celi dnevnici.

 

Če potovanje ni v domači državi, potem:

 • 80 %, če je zagotovljen zajtrk, kosilo in večerja za vse dnevnice.
 • 80 %, če je zagotovljen zajtrk in kosilo ali zajtrk in večerja za znižane dnevnice.
 • 55 %, če je zagotovljen zajtrk in kosilo ali zajtrk in večerja za polovične dnevnice.
 • 45 %, če je zagotovljen zajtrk in kosilo ali zajtrk in večerja za cele dnevnice.
 • 0 %, če je zagotovljen zajtrk ali kosilo ali večerja za znižane dnevnice.

 

Izračun vrednosti dnevnice:

 • Vrednost znižane dnevnice je zmnožek števila znižanih dnevnic s ceno znižane dnevnice, zmanjšano za odstotek odračuna.
 • Vrednost polovične dnevnice je zmnožek števila znižanih dnevnic s ceno znižane dnevnice, zmanjšano za odstotek odračuna.
 • Vrednost cele dnevnice je zmnožek števila znižanih dnevnic s ceno znižane dnevnice, zmanjšano za odstotek odračuna.

 

Vnos drugih stroškov

Na tem mestu lahko vnašamo stroške, povezane s službenim potovanjem, za katere nismo prejeli računa, ki vsebuje vse potrebne podatke, da bi ga lahko vnesli med Prejete račune.

Primer: računi za cestnino, tunele, parkirnino, sejemske vstopnice...

1. V spustnem seznamu izberemo Vrsto stroška, ki ga izbiramo iz šifranta Potni stroški, ki določa tudi knjiženje.

2. Vnesemo Opis.

3. Vnesemo Datum nastanka drugega stroška.

4. Vnesemo Znesek v denarni enoti.

 

Vnos poročila

 • Vnesemo lahko tudi poročilo.
 • Podatke shranimo in nalog dobi status Čaka na obračun.

 

Izplačilo stroškov

 • Shranjen obračun vsebuje vse potrebne podatke za izplačilo stroškov.
 • Pripravimo lahko plačilni nalog.

 

Obračun (knjiženje)

 • Na shranjenem nalogu najdemo gumb Obračunaj. Prikaz gumba je vezan na pravico obdelave knjigovodstva.
 • S klikom na Obračunaj se pripravi samodejna temeljnica v dvostavnem knjigovodstvu, ki poknjiži obveznost ter stroške glede na nastavitve v šifrantu Avtomatični konti in šifrantu Potni stroški.
 • Nalog dobi status obračunan/poknjižen.
 • V primeru, da ob vstopu na nalog za službeno potovanje ne vidite gumba Obračunaj, preverite, če so bili vneseni obračunski stroški.

 

Pomembno!

Statusi nalogov

 • Nalog ima status Obračunan/v knjigovodstvu v primeru, če temeljnica naloga ni potrjena, pač pa je le osnutek,
 • Nalog ima status Obračunan/ni stroškov v primeru, če ni stroškov za obračun (službeni avto, ni dnevnic in drugih stroškov),
 • Nalog ima status Preklican v primeru, da nalog prekličemo.