Obdobja za INTRASTAT

 

Izberemo Nastavitve > Obdobja za INTRASTAT.

Če nimamo še nobenega obdobja za INTRASTAT, se nam odpre stran za vnos novega obdobja, drugače pa se prikaže pregled obdobij za INTRASTAT.

V obdobjih za INTRASTAT lahko:

  • dodajamo nova obdobja za INTRASTAT,
  • urejamo obdobja za INTRASTAT,
  • brišemo obdobja za INTRASTAT.

 

Vnos obdobja za INTRASTAT

1. Kliknemo na Nov.

2. Izberemo veljavnost obdobja od in veljavnost obdobja do. Ta podatka označujeta veljavnost obdobja, ko smo zavezani za oddajo statističnih poročil. Če nimamo podatka o koncu obdobja, pustimo polja pri veljavnost obdobja do prazna.

3. Izberemo nastavitev poročanja za prejem:

  • Ni obveznik
  • Obveznik pod pragom
  • Obveznik

Glede na nastavitev prejema se bodo ustrezno prikazala polja za INTRASTAT na vnosu prejema.

4. Izberemo nastavitev poročanja za izdajo:

  • Ni obveznik
  • Obveznik pod pragom
  • Obveznik

Glede na nastavitev izdaje se bodo ustrezno prikazala polja za INTRASTAT na vnosu izdanega računa.

5. ID pooblaščenca: Vnesemo ID pooblaščene osebe, ki se bo uporabil pri formiranju podatkov za pošiljanje na CURS.

6. Nastavitve shranimo s klikom na gumb Shrani.