Obdobja za DDV

 

Ko odpremo novo organizacijo, določimo tudi osnovne nastavitve za obračun DDV; če smo davčni zavezanec in kakšno obdobje za obračun uporabljamo.

Podatke vnesemo v Nastavitve > Obdobja za DDV.

1. Kliknemo na Nov.

2. Vnesemo Datum začetka. Ta podatek označuje prvi dan obdobja poročanja DDV, ki ga bomo izvajali preko Minimaxa.

3. Polje Datum konca > pustimo prazno. Podatek vnesemo samo ob spremembi oziroma prenehanju statusa zavezanca za DDV in označuje zadnji dan obdobja poročanja DDV s tem statusom.

4. Določimo Obdobje poročanja. Ta podatek označuje obdobje poročanja DDV. Če smo trimesečni zavezanec, vnesemo datum začetka trimesečja 1.1., 1.4., 1.7. ali 1.10.

5. Obračun po plačani realizaciji: označimo kljukico v kolikor poslujemo po omenjenemu sistemu.

6. Poročilo o dobavah: označimo kljukico, v kolikor želimo, da program pripravi omenje obrazec.

7. Vnos cen v šifrantu Artikli:  V primeru izbire Cene z DDV je DDV vključen v ceni (vpliva na izračun cene brez DDV na izdanih računi in na izračun vrednosti dnevnega iztržka brez DDV). To nastavitev določimo tudi prek Šifranta > artiklov.

8. Tiskanje vrednosti: V primeru izbire Cene z DDV je DDV vključen v ceni (vpliva na izračun cene brez DDV na izdanih računi in na izračun vrednosti dnevnega iztržka brez DDV)

9. Možnost izbire Obračuna ddv od razlike v ceni.

10. Kliknemo na gumb Shrani .

 

 

Obdobja za DDV lahko tudi spreminjamo:

  • dodajamo novo obdobje za DDV,
  • urejamo obdobja za DDV in
  • brišemo obdobja za DDV. 

 

Novo obdobje za DDV vnesemo samo, če se status spremeni.

V kolikor vnašamo novo obdobje za ddv glede na obstoječe staro obdobje, je potrebno najprej staremu obdobju vnesti datum konca na dan prej, kot želimo vnesti začetek novega obdobja!

Kategorije: