Novosti verzije (8. 4. 2018)

 

Z verzijo, nameščeno dne 8. 4. 2018, smo dodali naslednje novosti:

Nabiralnik - NOVO

Pošiljanje dokumentov po elektronski pošti

Urejanje prikaza stanja plačil v primeru knjiženja bančnih izpiskov

Vrsta zaposlitve "dopolnino delo"

Službena potovanja - vnos relacij

Bližnjica do povezave na daljavo (ISL)

Administracija - Nov status - računovodja z možnostjo administracije

Novosti obrazca REK1 - poročanje o povračilih stroškov za delavce

 

1. Nabiralnik

V programu Minimax je z dodanim modulom Nabiralnik sodelovanje med podjetnikom in računovodjem še enostavneje.

V nabiralniku podjetnik odlaga dokumente (bančne izpiske in prejete račune), računovodja jih zatem prenese v ustrezne module.

 

2. Pošiljanje dokumentov po elektronski pošti

Dopolnili smo program Minimax tako, da pripravljenih dokumentov ni več potrebno najprej shraniti na namizje ter jih potem iz tega mesta poslati prejemnikom.

Dokumente lahko pošiljamo neposredno iz programa. Ob izbiri dokumenta je znotraj tega dodan gumb "pošlji po e-pošti", preko katerega dokument posredujemo.

Pri drugih izpisih dokumentov (bruto bilanca, dnevniki knjiženja,..) je bila tudi dodana možnost pošiljanja po e-pošti.

 

3. Urejanje prikaza stanja plačil v primeru knjiženja bančnih izpiskov

Dodali smo možnost urejanja plačil prejetih in izdanih računov na osnovnem pogledu, tudi če knjižimo bančne izpiske.

Predtem urejanje v primeru uporabe bančnih izpiskov ni bilo možno. Več o tem na tej povezavi.

 

4. Vrsta zaposlitve "dopolnino delo"

Pri obračunu plače je dodana nova vrsta zaposlitve Dopolnilno delo za delavce, ki delajo polni delovni čas in izjemoma sklenejo pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem.

 

5. Službena potovanja - vnos relacij

Pri potnih nalogih smo olajšali vnos relacij. Ob vnosu podatkov program samodejno izračuna relacijo in prikaže pot na zemljevidu.

 

6. Bližnjica do povezave na daljavo (ISL)

Dodana je možnost povezave na daljavo ISL znotraj programa Minimax, pri zavihku za pomoč - povezava na daljavo.

 

7. Administracija - Nov status - računovodja z možnostjo administracije

Podjetnik pošlje povabilo računovodji in pri tem ima možnost, da ga označi kot Dodatnega administratorja.

S tem dodeli računovodji pravice za dodajanje in odstranjevanje sodelavcev v računovodskem servisu.

 

8. Novosti obrazca REK1 - poročanje o povračilih stroškov za delavce

Od 1.4.18 dalje je potrebno ločeno poročati podatke o povračilih stroškov za službena potovanja, ki jih izplačate zaposlenim (po posameznih postavkah; dnevnice, prevoz, prenočevanja) ter ločeno povračila stroškov delavcev, začasno napotenih na delo v tujino (prav tako ločeno po posameznih postavkah). Več o tem na tej povezavi.