Novosti verzije (19.08.2018)

 

Z verzijo nameščeno dne 19.08.2018, smo v program Minimax dodali naslednje novosti:

Prenovljen modul bančni izpiski

Masovne obdelave na izdanih računih

Prejeti računi - premik s tipko "Enter"

Plače - napoteni delavci in mednarodne pogodbe

Manjše izboljšave

 

 

Prenovljeni bančni izpiski

  • Vnos in urejanje bančnih izpiskov sta sedaj enostavnješa in hitrejša. Posamezno postavko lahko urejate neposredno na vrstici izpiska in ne več na vrhu izpiska. Omogočen je preklop med starim in novim načinom knjiženja izpiskov. Preverite vnos bančnih izpiskov
  • Vnos mesečnega bančnega izpiska z različnimi datumi plačil. Če preko programa knjižimo mesečne bančne izpiske, lahko na vrsticah bančnega izpiska vnašamo različne datume plačil. Na podlagi teh vnosov program pripravi za vsak datum svojo temeljnico.  Več o tem na tej povezavi.

 

 

Masovne obdelave na izdanih računih

Pri izdanih računih smo omogočili množične akcije, s katerimi lahko več računov naenkrat izstavite, prekličete, natisnete, brišete ali pripravite ponavljajoče račune. Masovne obdelave na izdanih računih.

 

Prejeti računi - premik s tipko "Enter"

Z možnostjo premikanja med polji s pomočjo tipke "Enter" smo pohitrili knjiženje prejetih računov. 

 

Obračun plače za napotene delavce in mednarodne pogodbe

  • Pri izbrani vrsti izplačila Redno delo - napoteni delavci smo program dopolnili tako, da so vneseni datumi napotitve vidni že na obračunu plače.
  • Če je hkrati tudi praznik oziroma je delavec na bolovanju, določimo za katero obdobje napotitve se omenjeno nanaša. Program bo te ure in znesek upošteval v REK obrazcu za napotenega delavca v ustrezni vrstici.

Več o tem na tej povezavi.

  • Mednarodne pogodbe - podatke za oprostitev davka za mednarodne pogodbe lahko vnašamo v šifrantu pri delavcu. Če preko tega mesta ni vpisanih podatkov, smo omogočili, da podatke vpisujemo preko izbrane vrste izplačila Redno delo - napoteni delavci. Preverite na tej povezavi.

 

Manjše izboljšave

  • Predračuni - v opravilno vrstico smo dodali možnost tiskanja dobavnice na predračunih.
  • TRR organizacije  - v nastavitve TRR smo dodali možnost vpisa poljubnega naziva, kar nam olajša izbiro računa pri knjiženju bančnih izpiskov.
  • Naziv kontov - če se na vrstici temeljnice v dvostavnem knjigovodstvu z miško postavimo (mouse over) na konto, se po novem izpiše njegov naziv. 
  • Zaklenjen uporabniški račun  - po novem si lahko zaklenjen račun zaradi vnašanja napačnega gesla sami odklenete. Če si boste geslo pomotoma zaklenili, vam bo sistem ponudil povezavo za pozabljeno geslo.