Novosti verzije (4. 2. 2018)

 

Z verzijo, nameščeno dne 04.02.2018 so v program Minimax dodane naslednje novosti:

  1. Izbira ozadja
  2. Obračun prispevkov OPSVD - dopolnilna dejavnost
  3. Prikaz količine artikla zalog na izdanem računu
  4. Izpis z DDV po vrsticah
  5. Letni sklad ur na delavcih
  6. PDPZ - dodane tri nove zavarovalnice
  7. Izpis kraja na izdanem računu - maloprodaja

 

 

1. Izbira ozadja

V programu Minimax smo dodali barvne teme in vam s tem omogočili izbiro različnih barvnih podlag: osnovne, sive in temne barve. 

 

 

2. Obračun prispevkov OPSVD - dopolnilna dejavnost

Z 01.01.2018 je stopil v veljavo pravilnik, ki določa obvezno poročanje oziroma pripravo obrazca OPSVD tudi za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic.

Pri nastavitvah organizacije, program ob dodani kljukiio "dopolnilna dejavnost" ponudi na izbiro vrste dopolnilnih dejavnosti.

Preko obračuna plač pripravimo obračun prispevkov ter ga oddamo direktno iz programa.

 

3. Prikaz količine artikla zalog na izdanem računu

Na izdanem računu ob izbiri artikla na vrstici program prikaže količino na zalogi.

 

4. Izpis z DDV po vrsticah

Dopolnili smo izpis izdanega računa - vrednost z DDV-jem se izpisuje po vrsticah. Izpis pride v poštev, ko imamo na računu več postavk in nas zanima vrednost za določeno postavko.

 

5. Letni sklad ur na delavcih

Letni sklad ur je lahko iz leta v leto različen. 

V meniju > Šifranti > Delavci je urejena dopolnitev na polju "letni sklad ur", tako, da je število ur 0 in v tem primeru program upošteva sistemsko vpisan letni sklad ur (npr. 2088). V primeru, da je število ur različno, program upošteva sklad ur iz zapisa.

 

6. PDPZ - dodane tri nove zavarovalnice

Pri prostovoljnem pokojninskem zavarovanju smo dodali pri modelu IN2 zavarovalnice: Generali zavarovalnica d.d., Sava pokojninska družba d.d. in Pokojninska družba A.

 

7. Izpis kraja na izdanem računu - maloprodaja

V primeru, da imamo v meniju > Šifranti > Poslovalnice, odprtih več poslovalnic, na vsaki zapišemo kraj oziroma sedež poslovalnice.

Ta podatek se ob izbiri poslovalnice izpisuje na računu.