Kako dodamo uporabnika?

 

V programu lahko preko štirih hitrih korakov dodamo novega uporabnika računovodjo ali podjetnika.

Število licenc na posamezni organizaciji določa, koliko uporabnikov organizacije bo lahko do podatkov dostopalo sočasno.

Uporabniku lahko določimo dostop do posameznih modulov in različne pravice (ni dostopa, zgolj pregled ali dovoljenje za obdelavo).  

 

Administrator doda novega uporabnika

 

1. Na vstopni strani izberemo figurico poleg naziva organizacije v orodni vrstici,  nato Uporabniki in Dodaj uporabnika.

2. Na prvem koraku izberemo vrsto uporabnika - vrsta je različna glede nato kakšen status uporabnika ima administrator. Dodajamo lahko uporabnike, ki bodo imeli dostop do več organizacij v programu(računovodje), ali pa uporabnike, ki bodo imeli dostop samo do določene organizacije v programu.

 

3. Na drugem koraku vpišemo osebne podatke novega uporabnika (ime in priimek ter e-pošto) in se pomaknemo na naslednji korak.

 

 

4. Izbira organizacije: program izpiše seznam vseh organizacij. Izberemo organizacije, do katerih bo imel nov uporabnik dostop.

 

 

5. Dodajanje paketa: program napiše število uporabnikov, ki lahko trenutno dostopajo do organizacij.

 

 

Na zadnjem koraku izberemo pošlji povabilo in tako bo nov uporabnik prejel na njegov mail povabilo za vstop v program. Predhodno se mora nov uporabnik registrirati v program.

Torej, če je uporabnik že registriran, bo ob prejemu e-poštnega sporočila, s klikom na povezavo v tem sporočilu, že imel dostop do organizacije.

 

 

Določanje pravic uporabnika

Pravice uporabniku določimo tako, da izberemo > plačnik > uporabniki , ter uporabniku pri izbrani organizaciji določimo pravice.

Za vse module lahko določimo, ali lahko uporabnik podatke zgolj pregleduje ali tudi obdeluje. Če ne označimo ničesar, uporabnik ne bo imel dostopa do posameznega modula.

Nastavitev pravic lahko tudi kopiramo:

  • iz nastavitev pravic za tega uporabnika na neki drugi organizaciji ali
  • iz nastavitev nekega drugega uporabnika za to organizacijo.

S tem je dodan uporabnik organizacije. Za dostop uporabnika organizacije je potrebno urediti še licence organizacije.

Pozor: Pravice so omejene tudi z izbiro licence.
 

Dodatni administrator (paketi poslovanja)

Podjetnik pošlje povabilo računovodji in pri tem ima možnost, da ga označi kot Dodatnega administratorja.

S tem dodeli računovodji pravice za dodajanje in odstranjevanje sodelavcev v računovodskem servisu.

Dodatni administrator (paketi računovodstva)

Računovodja doda dodatnega administratorja tako, da klikne na Plačnika zgoraj desno in zatem na ime plačnika. Pri nastavitvah administracije, po spustnem seznamu izberemo Dodatnega administrorja.

Uporabniki organizacije in število licenc

Dodajanje dodatnega uporabnika organizacije samo po sebi ne zahteva nove licence in ne povečuje cene licenčnine.
Ena licenca pomeni en sočasni dostop do organizacije s strani uporabnikov organizacije.

Če bo novi uporabnik dostopal istočasno kot že nek obstoječi, pa je potrebno povečati število licenc, kar vpliva tudi na ceno licenčnine.

 

Brisanje uporabnika

Na vstopni strani izberemo > plačnik > uporabniki, lahko brišemo uporabnika.

Z brisanjem uporabnika bo ta trajno izbrisan s seznama uporabnikov tega plačnika in ne bo imel dostopa do nobene organizacije tega plačnika.

 

Urejanje licenc.