Nastavitve organizacije

 

V nastavitvah organizacije so zapisani splošni podatki o organizaciji in nastavitveni podatki za posamezne module. Začetne podatke uredimo ob odprtju nove organizacije:

V meniju  Nastavitve > izberemo  Organizacija.

Splošni podatki

1. Če smo organizacijo poiskali na seznamu javne baze, potem se je večina podatkov že prepisala v spodnja polja. Podatke obvezno preverimo in dopolnimo.

Če organizacije nismo prepisali iz javne baze, potem sami vnesemo vse podatke.   (podatki označeni z  so obvezni)

2. Vnesemo (skrajšani) Naziv organizacije (ta podatek bo prikazan na vseh oknih programa, izpisih, obrazcih, kot nalogodajalec v plačilnih nalogih, ki jih pripravijo posamezni moduli).

3. Vnesemo Naslov (ulica in hišna številka) organizacije (ta podatek je sestavni del podatkov naslovnika).

 4.  Iz seznama izberemo Državo organizcije.

5. Iz seznama izberemo Pošto (številka in kraj) organizacije (ta podatek je sestavni del podatkov naslovnika).

6. Vnesemo Matično številko (ta podatek se uporablja na vseh listinah, ki ga zahtevajo).

7. Vnesemo Davčno številko (ta podatek se uporablja na vseh listinah, ki ga zahtevajo).

8. Izberemo Dejavnost (ta podatek se uporablja na vseh listinah, ki ga zahtevajo).

9. Vnesemo Začetek poslovanja v sistemu MiniMax (ta podatek določa spodnjo mejo datuma poslovnih dogodkov, ki jih obdelujemo v miniMAX).

10. Vnesemo Datum začetka poslovanja (ta podatek se uporablja na vseh listinah, ki ga zahtevajo).

11. Vnesemo Kraj za listine (ta podatek se uporablja na vseh listinah, ki ga zahtevajo).

12. Iz seznama  izberemo Davčno upravo.

 

Plače

1. Vnesemo Registrsko številko zavezanca za ZPIZ (podatek zahteva priprava obrazca M4).

2. Vnesemo Pooblaščenca. (polje izpolnimo, v kolikor pooblastimo drugo osebo za oddajo podatkov družbe).

3. Vnesemo Podjetje oziroma Ime in Priimek (vnesemo podatke podjetja oziroma osebe, ki je odgovorna za oddajo podatkov obračuna plač).

4. Vnesemo Naslov.

5. Vnesemo Davčno številko.

 

DDV

1. Vnesemo Identifikacijsko številko (podatek se uporablja na vseh listinah, ki ga zahtevajo).

 

Računi

1. Vnesemo dneve za zapadlost. (podatek se samodejno upošteva pri vnosu nove stranke. Pri vnosu izdanega in prejetega računa se opisani podatek upošteva prek menija šifranta stranke).

2. Izberemo od katerega datuma se računa zapadlost.

3. Prikaz vrednosti razlike v ceni na računih (pri vnosu izdanega računa, program prikaže vrednost razlike v ceni, v kolikor ima artikel vneseno nabavno vrednost).

4. Prikaz vrednosti razlike v ceni na predračunih (pri vnosu predračuna, program prikaže vrednost razlike v ceni, v kolikor ima artikel vneseno nabavno vrednost).

5. Vnesemo datum upoštevanja predplačil.

 

Podatki za ZZI

1. Znotraj tega vnesemo uporabniško ime in geslo, katera smo pridobili ob registraciji prek spletnega ponudnika ZZI (velja v primeru pošiljanja e-računov).

 

Zaloge

1. Vnos prodajne cene v zalogah (z vnosom prejema od dobavitelja, program ponudi opcijo vnosa prodajne cene).

2. Razbremenitev zalog neposredno z vnosom računa (v primeru izstavitve izdanega računa, program samodejno razbremeni zalogo z vnosom nove izdaje).

3. Vnos serij na artikih (pri vnosu prejemov in izdaj prek zalog, je vnos serijske številke obvezen podatek).

 

Potni nalogi

1. Opcijsko lahko izberemo, da se za enodnevna potovanja dnevnice obračunajo v primeru, ko se potovanje prične pred in se zaključi po določeni uri (opisani podatek pripomore k hitrejšemu vnosu podatkov službenih potovanj).

 

Ostalo

1. Zaporedno številčno šifriranje artiklov (z vnosom novega artikla, program samodejno ponudi ustrezno zaporedno številko oziroma šifro artikla).

2. Vnos serijskih številk na artiklih (v kolikor izberemo opisano opcijo pomeni, da je vnos serijskih številk na artiklih obvezen podatek).

 

 

Kategorije: