Nastavitve izpisov - izdani računi

 

Pred urejanjem moramo imeti urejene Splošne nastavitve izpisov.

Če spremenimo nastavitve za tiskanje računov ali predračunov, bo sprememba upoštevana na novih dokumentih. Če želimo, da se sprememba vidi na že prej potrjenem dokumentu, ga moramo preklicati in ponovno izstaviti. Ob tiskanju bo program upošteval nove nastavitve za izpise. 

Nastavitve za tiskanje izdanih računov in predračunov lahko urejamo tako, da se postavimo na zavihek Opis na tiskanju, kjer pri vrsti izpis  izberemo ustrezno nastavitev oziroma si jo dodamo s klikom na znak +.

Opis zgoraj, oziroma spodaj lahko še dodatno urejamo. Spreminjamo lahko obliko in velikost pisave in barvo. 

1. Naziv za izbiranje: ime vzorca, ki se prikaže na spustnem seznamu "Vrsta izpisa".

2. Naziv listine: naziv, ki se izpiše na listini (na primer Račun)

3. Privzeti tekst: s kljukico označimo vzorec izpisa, ki se privzeto predlaga pri novih računih. 

Če izstavljamo račun "staremu" kupcu, bo Minimax predlagal vrsto izpisa, ki je bila izbrana na njegovem zadnjem računu.

Elementi, ki jih izbiramo iz standardnih nastavitev izpisov:

Nastavitve glave

4. Z Uporabi določimo, kako se bo tiskala glava (prikaz besedila, prikaz slike ali odmik od zgornjega roba, ki smo jih določili na Splošnih nastavitvah izpisov).

5. Z Upoštevaj določimo, kako se bo tiskala glava na prvi in naslednjih straneh.

Nastavitve naslova

6. Postavitev: določimo stran tiskanja naslovnika. (Odvisno od izbora kuvert z okencem).

Nastavitve noge

7. Z Uporabi določimo, kako se bo tiskala noga. (Prikaz besedila ali slike, ki smo ju določili na Splošnih nastavitvah izpisov).

8. Z Upoštevaj določimo, kako se bo tiskala noga na prvi, naslednjih in zadnji strani.

Nastavitve podpisa

  • Če izberemo, da se podpis upošteva, potem se na izdanih računih natisne tudi skeniran podpis, ki smo ga določili v splošnih nastavitvah izpisov.

Opisi

9. Z Opis zgoraj določimo, kaj se bo natisnilo med naslovom in vsebino listine.

10. Z Opis spodaj določimo, kaj se bo natisnilo med vsebino listine in nogo.

Drugi podatki

Vključujejo vse podatke, ki se lahko izpišejo na izdanem računu ali predračunu. Ti podatki se uporabljajo za nastavitev izpisov v tujem jeziku - besede v poljih lahko prevedete v tuj jezik, da lahko natisnete listino v tujem jeziku.

Poleg izpisov, ki jih lahko prevedete v tuji jezik, je možno nastaviti tudi dodatne nastavitve za izpis listine.

 

Posamezno nastavitev vključimo tako, da damo kljukico pri nastavitvi:

Tiskanje šifre artikla:  Pri izpisu listine se v vrstici pri nazivu artikla v oklepaju izpiše šifra artikla. Če artikel nima šifre, se šifra ne izpiše.

Tiskanje kode artikla: Pri izpisu listine se v vrstici pri nazivu artikla v oklepaju izpiše koda artikla. Če artikel nima kode, se koda ne izpiše.

Tiskanje zaporedne številke vrstice: Pri izpisu listine so vrstice artiklov oštevilčene z zaporednimi številkami.

Dvovrstični izpis: Pri tej nastavitvi se šifra artikla in koda artikla natisneta pod nazivom artikla, vrstica artikla se natisne v dveh vrsticah.

Tiskanje brez vrstic: Pri tej nastavitvi se vrstice artiklov ne natisnejo, natisne se samo opis iz artikla na vrstici in "Za plačilo EUR: XXX,XX".

Tiskanje serijske številke: Pri tej nastavitvi se serijska številka natisne pod nazivom artikla

Tiskanje serije: Pri tej nastavitvi se številka serije artikla natisne pod nazivom artikla

Tiskanje zneska za plačilo v domači valuti: Pri tej nastavitvi se natisne znesek v tuji in domači denarni enoti. (če imamo tujo valuto na računu)

Izpis števila dni do zapadlosti: Pri datumu zapadlosti se dodatno izpiše število dni do zapadlosti.

Izpis nalova Minimax: zapis Minimax se izpiše na dnu računa.

Izpis naslova Minimax

Kategorije: