Nastavitve izpisov - izdani računi

 

Nastavitve za izpis izdanega računa urejamo:

 

1. Urejanje nastavitev izpisa izdanega računa v meniju Nastavitve > Izpisi

1. Izberemo gumb Nastavitve

2. Kliknemo na Izpisi.

3. Program odpre preglednico izpisov, na kateri izberemo izpis Izdani račun.

 

V nastavitvah izpisa izdanega računa urejamo:

 • Splošne nastavitve
 • Glavo listine
 • Naslov
 • Dodatne opise/klavzule
 • Podpis
 • Nogo listine
 • Terminologijo in prevajanje
 • Ostale nastavitve
 • POS račun

 

O urejanju standardnih nastavitev izpisov si lahko preberete v splošnih nastavitvah izpisov.

 

Ostale nastavitve

Program Minimax ponuja možnost, da nastavimo dodatne nastavitve za izpis izdanega računa. Posamezno nastavitev vključimo tako, da označimo kljukico pri nastavitvi:

Izpis števila dni do zapadlosti - v glavi računa se pri datumu zapadlosti dodatno v oklepaju zapiše število dni do dneva zapadlosti.

Tiskanje serijske številke - natisne se serijska številka pod nazivom artikla.

Tiskanje serije - natisne se številka serije pod nazivom artikla.

Tiskanje šifre artikla - pri nazivu artikla se v oklepaju izpiše šifra artikla. Če artikel nima šifre, se šifra ne izpiše.

Tiskanje kode artikla - pri nazivu artikla se v oklepaju izpiše koda artikla. Če artikel nima kode, se koda ne izpiše.

Tiskanje zaporedne številke vrstice - pri izpisu listine so vrstice artiklov oštevilčene z zaporednimi številkami.

Dvovrstični izpis - šifra artikla in koda artikla se natisneta pod nazivom artikla, vrstica artikla se natisne v dveh vrsticah.

Tiskanje zneska za plačilo v domači valuti - natisne se znesek v tuji in domači denarni enoti. (če imamo izbrano tujo valuto v glavi računa)

Izpis naslova Minimax - zapis Minimax se izpiše na dnu izdanega računa.

 

 

POS račun

Nastavitev za POS račun uporabimo samo v primeru , ko uporabljamo davčno potrjevanje .

 

Način tiskanja

 • Način tiskanja HTML je vezan samo na uporabo brskalnika Google Chrome. Pri tem je pomembno, da uredimo nastavitev tiskanja "brez robov" in izberemo tiskanje z največjo dolžino papirja.
 • Načina tiskanja PDF velja za vse ostale brskalnike. Pri nastavitvah tiskanja nujno izberemo opcijo "actual size". 

 

Širina papirja in velikost pisave

 • Če uporabljamo tiskalnik s širino papirja 8 cm, priporočamo velikost pisave 10.
 • Pri tiskalnikih s širino papirja 6 cm, pa izberemo velikost pisave 9.

 

 

Vsako vneseno spremembo na izpisu sproti pregledujemo s klikom na gumb Osveži.

 

Če spremenimo nastavitve za tiskanje izdanega računa, bo sprememba upoštevana na novih dokumentih.
Če želimo, da se sprememba vidi na že potrjenem dokumentu, ga prekličemo in ponovno izstavimo. Ob tiskanju bo program upošteval nove nastavitve za izpise.

 

2. Urejanje nastavitve izpisa neposredno na izdanem računu, v zavihku Predogled

Nastavitve za izpis izdanega računa urejamo tudi neposredno na izdanem računu.

1. Postavimo se na izdan račun.

2. Izberemo zavihek Predogled.

3. Urejamo obstoječe nastavitve, ali s klikom na Nov izpis pripravimo nov izpis izdanega računa.

 

Kategorije: