Napoteni delavci - posebna davčna osnova po 45. a členu ZDoh

 

Znesek plače in nadomestila plače, ki se v skladu s prvim odstavkom 45. a člena ZDoh ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se vpiše v polje B20 izvzem iz davčne osnove po 45. a členu ZDoh-2.

 

V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, ki ga delavec doseže v okviru napotitve na čezmejno opravljanje dela, se ne všteva znesek v višini 20% plače oziroma nadomestila prejetega za opravljanje dela v okviru te napotitve, vendar ne več kot 1.000 EUR izplačila v posameznem mesecu.

 

Za posebno obravnavo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Izberemo Šifrant > Delavci

2 Kliknemo na delavca, kateremu želimo urediti nastavitev.

3. Izberemo Uredi ter zavihek Podatki za osebne prejemke.

4. Pri zavihku Podatki za dohodnino, dodamo kljukico na polju Posebna davčna osnova po 45. a členu ZDoh.

 

5. Kliknemo Shrani.

6. V meniju Plače > Obračun plač obračunamo plačo.

7. Na drugem koraku, pri delavcu uredimo ure Redno delo - napoteni delavci.

8. Vpišemo Število enot: ure, ki jih je delavec opravil kot napoteni.

9. Na enoto: določimo urno postavko na enoto. POMEMBNO: vnesemo urno postavko rednega dela kot je predpisana v državi v kateroje napoten delavec (minimalna plača).

10. Odstotek: program predlaga 100%. Če imamo posebnosti lahko procent (%) uredimo.

11. Zaporedna številka meseca: vpišemo zaporedno številko meseca. Ta podatek se upošteva na REK obrazcu (v polju A011c).

12. Datum od: vpišemo začetni datum napotitve.

13. Datum do: vpišemo zadnji datum napotitve.

14. Datum prve napotitve: vpišemo datum prve napotitve.

Vnose potrdimo in zaključimo obračun plače.

 

 

Kaj program pripravi?

Program pripravi ločen REK-1 za napotene delavce, kjer zapiše podatke v analitični del pod posebne podatke (polje A011a, A011b in A011c) in tudi v dodatne podatke - dohodki iz zaposlitve (polje B020)