Nabiralnik

 

Nabiralnik kot orodje za izmenjavo datotek

Dodajanje datotek v Nabiralnik

Obdelava prejetega računa - računovodja ali podjetnik

Obdelava bančnih izpiskov - računovodja ali podjetnik

 

 

Nabiralnik kot orodje za izmenjavo datotek med podjetnikom in računovodjo.

Računovodski servis ima na vstopni strani programa in na pogledu posamezne organizacije vidno število novih dokumentov, katere je dodal podjetnik v nabiralniku.

Tako računovodski servis hitreje preveri in obdela dodane, nepregledane dokumente.

 

 

Podjetnik sliko prejetega računa, bančni izpisek ali druge dokumente doda v Nabiralnik.

Računovodja nato iz nabiralnika sliko računa in morebitne priloge k računu prenese v prejeti račun ali podatke uvozi v bančne izpiske.

 

Dodajanje datotek v Nabiralnik

Datoteke dodajamo v nabiralnik na dva načina:

  • ročno
  • preko e-pošte

 

Ročno dodajanje:

1. V meniju Nabiralnik.

2. Izberemo Dodaj datoteke.

3. Dodamo eno ali več prilog hkrati, tako da jih označimo in izberemo Odpri.

  •  Datoteke dodamo tudi na način povleci-in-spusti > odpremo "raziskovalca" ter povlečemo izbran dokument v nabiralnik.

 

4. Datoteke program prenese v vrstico nabiralnika.

5. Vrsto datoteke program samodejno prepozna po vsebini oz. po nazivu datoteke:

  • Bančni izpisek
  • Prejeti račun
  • Ostalo
  • Neznano

V vrsti Ostalo in Neznano program razvrsti tiste datoteke, ki jih ne prepozna samodejno po vsebini.

6. Več dokumentov iste vrste označimo in prenesemo ali v prejete račune ali v bančne izpiske.

7. Zavihek Premakni v > omogoča prenos med mapami nabiralnika. (Prejeti računi , bančni izpiski, Ostalo in neznano.)

8. Napačno dodane datoteke brišemo prek gumba Briši ali prek znaka X na koncu vrstice posamezne datoteke.

9. Združi v en dokument > združimo več datotek v eno priponko.

10. Loči v več dokumentov > združene dokumente razdružimo oz. ločimo.

11. Že obdelane dokumente preverimo z dodano kljukico pri zapisu Prikaži obdelane.

12. Na ikoni za Napredno iskanje, pa imamo možnost , da datumsko omejimo pregled dodanih in obdelanih dokumentov.

13. Na predogledu dodanih dokumentov le-te:

  • Natisnemo
  • Prenesemo (na računalnik)
  • Pripnemo v dokument

 

Dodajane dokumentov v Nabiralnik je možno tudi prek e-pošte.

 

 

 

Obdelava prejetega računa - računovodja ali podjetnik

1. Pri prilogi katero želimo dodati v prejeti račun, dodamo kljukico.

2. S klikom Pripni v nov prejet račun program prenese prilogo v nov osnutek prejetega računa.

3. Vnesemo podatke prejetega računa (na desni strani je vidna priloga prejetemu računu).

4. Če račun z dodano prilogo prekličemo in pobrišemo, program prilogo premakne nazaj v Nabiralnik.

 

 

Obdelava bančnih izpiskov - računovodja ali podjetnik

 

1. Pri izpiskih, ki jih želimo uvoziti, dodamo kljukico.

2. Izberemo Uvozi v bančne izpiske.

3. Program prenese izpiske v nove osnutke v meniju Bančni izpiski.

4. Če izpisek prekličemo in pobrišemo, ga program premakne nazaj v nabiralnik.