Nabiralnik

 

Nabiralnik je orodje za izmenjavo datotek med podjetnikom in računovodjo.

Računovodski servis ima na vstopni strani in na pogledu posamezne organizacije vidno število novih dokumentov, katere je dodal podjetnik v nabiralniku.

Tako računovodski servis hitreje preveri in obdela dodane, nepregledane dokumente.

 

 

Podjetnik sliko računa ali bančni izpisek iz bančnega programa doda v nabiralnik Minimax.

Računovodja nato iz nabiralnika sliko računa prenese v prejeti račun ali podatke uvozi v bančne izpiske.

 

Nabiralnik ima dva zavihka:

- Prejeti računi

- Bančni izpiski

 

Prejeti računi

Dodajanje prejetega računa - podjetnik

1. Podjetnik izbere vrsto datoteke Prejeti računi.

2. S klikom na Dodaj datoteke prejetih računov dodamo želeno prilogo prejetega računa.

3. Dodamo eno ali več prilog hkrati, tako da jih označimo in izberemo Odpri.

4. Datoteke dodamo tudi na način povleci-in-spusti - odpremo "raziskovalca" ter povlečemo izbran dokument v nabiralnik.

5. Prilogo program prenese v vrstico nabiralnika.

 

Obdelava prejetega računa - računovodja ali podjetnik

6. Pri prilogi katero želimo dodati v prejeti račun, dodamo kljukico.

7. S klikom Pripni v nov prejet račun program prenese prilogo v nov osnutek prejetega računa.

8. Vnesemo podatke prejetega računa (na desni strani je vidna priloga prejetemu računu).

9. Že obdelane dokumente preverimo z dodano kljukico pri zapisu Prikaži obdelane.

10. Če račun z dodano prilogo prekličemo in pobrišemo, program prilogo premakne nazaj v nabiralnik.

 

 

Bančni izpiski

Dodajanje bančnih izpiskov - podjetnik

1. Podjetnik izbere vrsto datoteke Bančni izpiski, v formatu XML.

2. S klikom  Dodaj datoteke bančnih izpiskov dodamo bančne izpiske.

3. Dodamo en ali več izpiskov hkrati, tako da jih označimo in izberemo Odpri.

4. Datoteke dodamo tudi na način povleci-in-spusti - odpremo "raziskovalca" ter povlečemo izbran dokument v nabiralnik.

5. Izpiske program prenese v vrstico nabiralnika.

 

Obdelava bančnih izpiskov - računovodja ali podjetnik

6. Pri izpiskih, ki jih želimo uvoziti, dodamo kljukico.

7. Izberemo Uvozi v bančne izpiske.

8. Program prenese izpiske v nove osnutke v meniju Bančni izpiski.

9. Že obdelane izpiske lahko preverimo z dodano kljukico pri zapisu Prikaži obdelane.

10. Če izpisek prekličemo in pobrišemo, ga program premakne nazaj v nabiralnik.

 

 

Na predogledu dodanih dokumentov le-te lahko:

- Natisnemo

- Pošljemo po e-pošti

- Brišemo

- Prenesemo (na računalnik)