Knjiženje provizije pri uvozu bančnih izpiskov

 

Če želimo, da program ob uvozu bančnega izpiska predlaga konto za provizijo in stranko uredimo naslednje:

 

1. V meniju > Šifranti > Konti, izberemo konto za provizijo.

2. Na vrstici pri zapisu stranka izberemo Obvezen vnos.

 

 

3. Zapis shranimo.

4. Uvozimo bančni izpisek, ter uredimo vrstico pri proviziji na ustrezen konto in shranimo vrstico.

5. Potrdimo izpisek.

6. Ob naslednjem uvozu bo program preveril stranko in TRR račun ter avtomatsko predlagal konto za provizijo kot v predhodnem izpisku.