Knjiženje otvoritvene temeljnice in ročno knjiženje prometa

 

Navodilo se nanaša na knjiženje otvoritvene temeljnice ob začetku dela v Minimaxu.

Vse nadaljnje otvoritvene temeljnice se pripravijo samodejno pri prehodu v novo poslovno leto v meniju Knjigovodstvo > Letne obdelave.

 

Nasvet

Pred vnosom temeljnice je smiselno preveriti lastnosti kontov, na katere bomo knjižili in jih prilagoditi za svoje potrebe.
Lastnosti kontov lahko spreminjamo tudi pri vnosu same temeljnice, s klikom na ikono za urejanje po izbiri konta.

Nastavitve kontov v povezavi z vnosom podatkov in knjiženjem v Minimaxu

 

Vnos temeljnice

1. Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.

2. Kliknemo na Nov.

3. Vrsta temeljnice: Za otvoritveno temeljnico izberemo OTV – Otvoritev. Za prometne temeljnice izberemo ustrezno drugo oznako.

4. Vnesemo Datum temeljnice.

5. Vnesemo Opis – npr. Otvoritev xx.

6. Sledi dodajanje knjižb.

 

 

 

Finančni konti

1. Vnesemo Datum knjižbe.

2. Vnesemo Opis.

3. Iz spustnega seznama izberemo konto. S klikom na znak plus lahko dodamo nov konto v kontni načrt, s klikom na ikono svinčnik urejamo nastavitve izbranega konta. S klikom na Knjižbe dobimo pregled knjižb na izbranem kontu.

4. Glede na nastavitve konta se lahko odprejo še polja za vnos analitike in delavca.

5. Vnesemo znesek v breme ali dobro.

6. Kliknemo Shrani knjižbo.

7. Klik na Opusti razveljavi vnos.

 

Saldakontni konti

1. Vnesemo Datum računa.

2. Vnesemo Opis (številka računa).

3. Iz spustnega seznama izberemo konto.

4. Iz spustnega seznama izberemo stranko.

5. Vnesemo Vezo za plačilo (originalna številka računa).

6. Vnesemo znesek v breme ali dobro. Po vnosu zneska se prikažeta še spodnji polji.

7. Vnesemo Datum opravljanja.

8. Vnesemo Datum zapadlosti.

9. Kliknemo Shrani knjižbo.

10. Klik na Opusti razveljavi vnos.

Knjižbe se dodajajo na vrstice. Z rdečo se prikazuje znesek, ki manjka v breme ali dobro, da bo temeljnica usklajena.

 

Posamezne knjižbe lahko urejamo, brišemo ali kopiramo s klikom na ikone:

1. Urejanje knjižbe (uredimo lahko vse podatke)

2. Brisanje knjižbe (izbriše celotno vrstico)

3. Kopiranje knjižbe (naredi novo vrstico z identično knjižbo).

 

Celotno temeljnico lahko:

Shranimo: vse spremembe se bodo shranile, temeljnica pa še ne bo knjižena v glavni knjigi, saldakontih in davčnih evidencah.

Potrdimo: Temeljnica bo knjižena v glavni knjigo, saldakontih in davčnih evidencah.

Opustimo: Izgubljene bodo vsi novi vnosi od zadnjega shranjevanja.

 

Knjižbe iz otvoritvene temeljnice OTV se bodo v bruto bilanci prikazale ustrezno v prvih dveh stolpcih s podatki o otvoritvenem stanju v breme in dobro.

Kategorije: