Kako vnesem račun z več osnovnimi sredstvi?

 

Pri vnosu prejetega računa vnesemo za vsako osnovno sredstvo svoj odhodek, katerega vežemo na eno osnovno sredstvo.

1. Znotraj menija prejetih računov, kliknemo na gumb "nov".

2. Znotraj tega izberemo ustrezen odhodek s povezavo na osnovno sredstvo.

3. Pri izbiri odhodka za osnovno sredstvo se pojavi istoimensko polje, kjer lahko s klikom na gumb "nov", dodamo novo OS.

 

 

Kaj program naredi?

Račun s petimi osnovnimi sredstvi bo imel 5 odhodkov in vsak bo posledično vezan na svoje osnovno sredstvo.