Kako v šifrant strank vnesem fizično osebo?

 

Za poslovanje s fizično osebo (na primer za izdani račun) moramo stranko vnesti najprej znotraj menija šifranta strank.  

Ne iščimo stika preko javne baze, ker fizičnih oseb tam ni!

 

Konkretna fizična oseba

1. V šifrant strank vnesemo ime in priimek fizične osebe (polje "Naziv") ter naslov in poštno številko.

2. Med poslovnimi podatki, znotraj polja "Tip stranke" označimo "Končni potrošnik".

 

Poslovanje z velikim številom fizičnih oseb

Če poslujemo z velikim številom fizičnih oseb in ne želimo oziroma ne potrebujemo konkretnih podatkov o strankah, lahko vnesemo eno »splošno« stranko, ki jo uporabljamo za vse ali določene fizične osebe.

 

1. V polje naziv vnesemo "Fizična oseba" oziroma "Kupec" ali kaj podobnega, v polje naslov vpišemo . (piko) ali / (poševnico).

2. V polju poštna številka vnesemo ustrezen podatek ali izberemo »na seznamu ni ustrezne pošte« in vnesemo novo pošto . (piko)  ali / (poševnico) in naziv je . (pika) ali / (poševnica).

3. Med poslovnimi podatki znotraj polja "Tip stranke" označimo "Končni potrošnik".

 

Nasvet: 

Če z določeno fizično osebo poslujemo pogosto in njena plačila knjižimo preko bančnih izpiskov, ki jih uvažamo iz bančnega programa, je smiselno vnesti tudi podatke o TRR. V tem primeru bo program na bančnem izpisku avtomatsko našel stranko in zapiranje postavk bo bistveno lažje.

 

Kategorije: