Kako preverim število knjižb in temeljnic za določeno obdobje?

 

Pregledovanje knjižb v dnevniku

Če potrebujemo podatek o številu knjižb ali o številu temeljnic za določeno obdobje, lahko podatke pregledujemo  v Dvostavnem knjigovodstu v Dnevniku.

Postavimo se v Knjigovodstvo> Dvostavno knjigovodstvo ter kliknemo na Dnevnik.

 

1. Temeljnice - potrebno se je omejiti na datum temeljnice od - do.

2. Knjižene - dodatno se lahko omejimo po datumu, ko je bila temeljnica knjižena (nazadnje spremenjena).

3. Vrsta temeljnice - omejitev po vrsti temeljnice: finančna temeljnica, prejet račun, izdan račun, ... Če pustimo prazno, zajame vse vrste temeljnic.

4. Samo potrjene - če odstranimo kljukico pri tej postavki, bo izpis vseboval tudi temeljnice, ki so v osnutku, drugače temeljnic v osnutku pri tem izpisu ne upošteva.

5. Podatki o knjiženju - če želimo izpisati podatke o uporabniku, ki je vnesel temeljnico, ter čas vnosa, damo kljukico.

6. Vpisal/popravil - dodatno omejimo izpis dnevnika po vnosih določenega uporabnika.

 

Ko vnesemo parametre iskanja, lahko izberemo tiskanje dnevnika temeljnic (klik na Natisni dnevnik temeljnic) ali dnevnika obdobja (klik na Natisni dnevnik obdobja).

Razlika med dnevnikom temeljnic in dnevnikom obdobja je v tem, da dnevnik temeljnic vsebuje izpis knjižb ločen po temeljnicah, dnevnik obdobja pa vsebuje podatek o opisu temeljnice pri posamezni knjižbi.

 

Podatek o številu temeljnic in številu knjižb za izbrano obdobje dobimo na koncu pri obeh izpisih.

 

Kategorije: