Kako potrdim več temeljnic hkrati?

 

V primeru, da je temeljnica samo shranjena in ne tudi potrjena, ima v Dvostavnem knjigovodstvu status osnutka.

Označene so z zeleno barvo.

Temeljnica je v osnutku, če na primer:

  • ob vnosu temeljnic neposredno v Dvostavnem knjigovodstvu dokument samo shranimo in ne potrdimo;
  • prekličemo potrditev temeljnice v Dvostavnem knjigovodstvu, ne glede na to, preko katerega modula se je izdelal dokument,  katerega posledica je;
  • dokumente (največkrat račune) vnaša uporabnik, ki nima pravice knjiženja, in se v tem primeru pripravijo samo osnutki .

Takih temeljnic ni potrebno potrjevati vsake posebej, ampak lahko uporabimo orodje za skupinsko potrjevanje.

V Dvostavnem knjigovodstvu izberemo Napredno iskanje.

Najprej določimo omejitve (na primer določeno vrsto temeljnice, datume) in nato med Orodji izberemo Potrjevanje.

Program izpiše število najdenih temeljnic, ki imajo status osnutka znotraj prej določenih omejitev.

S klikom na Izbrani osnutki naj se potrdijo, se temeljnice potrdijo in dobijo status P (potrjene).

Program izpiše število potrjenih temeljnic.

V določenih primerih program ne more potrditi posameznih osnutkov.

Možni vzroki so:

  • neustrezni datumi temeljnic glede na poslovno leto,
  • zaključeno davčno obdobje,
  • neusklajena temeljnica,
  • uporabnik nima pravic za knjiženje …

 

Kategorije: