Kako podjetnik omogoči dostop računovodskemu servisu?

Kako podjetnik (stranka servisa) izbere licenco?

Kako omogočim dostop do organizacije računovodskemu servisu?
 

Kako podjetnik (stranka servisa) izbere licenco?

Navodilo velja za povezavo med podjetnikom in računovodskim servisom, ki ima licenco maksi Računovodstvo – za organizacije, ki se v Minimaxu še ne vodijo.

Če organizacijo že vodi računovodski servis in želite, da se ta organizacija prenese z vsemi podatki na novega plačnika - podjetnika, nas pokličite na telefon 080 14 50.

1. Po registraciji uporabnika vstopimo v program :

2. Kliknemo Nadaljuj > na polju Vaša organizacija > poiščemo organizacijo tako, da vpišemo naziv ali davčno številko našega podjetja.

3. Program samodejno prepiše podatke iz javne baze, vnesemo še telefonsko številko in po potrebi spremenimo leto začetka vodenja vodenja poslovanja v programu Minimax. (tekoče ali preteklo leto)

  • Če naše organizacije ni v javni bazi (v primeru, ko podjetje šele ustanavljamo), kliknemo >  »Če vaše organizacije ni na seznamu…«. Odprla se bodo prazna polja, da vpišemo podatke.

 

4. Kliknemo > Nadaljuj

5. Nato izberemo vrsto paketa Licence za podjetja  s klikom na Izberi Licenco.

  • Izbiramo med paketi: IZDANI RAČUNI, MIKRO POSLOVANJE, MINI POSLOVANJE, MAKSI POSLOVANJE in MINI RAČUNOVOSTVO. (izberemo v primeru, da bomo sami vodil računovodstvo)

Omogočajo povezavo z računovodskim servisom, ki skrbi za knjigovodstvo in omogočajo popolni nadzor nad poslovanjem.

  • Število dodatnih dostopov pomeni največje število uporabnikov, ki bodo v nekem trenutku dostopali do podatkov, sicer pa je uporabnikov lahko več.  Vpišemo število dostopov pod izbranim paketom.

Program poda informativni izračun mesečne licenčnine oziroma stroška paketa.

6. S klikom na Potrdi izbiro program samodejno pripravi organizacijo, ki smo jo izbrali, s podatki iz javne baze in prepiše kontni načrt (na podlagi izbire > vrste organizacije.)

 

Paketi Poslovanja vsebujejo različen nabor funkcionalnosti, ki jih lahko uporabnik obdeluje (vnaša, ureja, briše), vse ostalo pa lahko pregleduje (del, ki ga vnaša računovodja).

Primer MIKRO POSLOVANJE:

  • Podjetnik lahko vnaša, ureja, briše izdane račune, prejete račune, bančne izpiske in potne naloge.
  • Pregleduje pa lahko vse ostale funkcionalnosti in knjigovodske podatke (preglede poslovanja z grafikoni, bilance, odprte postavke, obračune plač, obračune prispevkov zasebnika, zaloge…). 

 

Vrsto licenčnine in število sočasnih dostopov lahko kadar koli spremenimo.

6. V organizacijo vstopimo s klikom na njen naziv.

7. Uredimo začetne nastavitve.

 

 Začetne nastavitve organizacije

  • Vrsta organizacije: gospodarska družba, zasebnik, društvo ali pravna oseba zasebnega prava.
  • Izbira je zelo pomembna, saj se glede na to iz sistema na vašo organizacijo po prvem shranjevanju teh nastavitev prepišejo nastavitve za knjiženje (kontni načrt)
  • Začetek poslovanja v Minimaxu:  določa spodnjo datumsko mejo poslovnih dogodkov, ki jih vnašamo v Minimax, vključno z otvoritvijo.
  • Datum začetka poslovanja: datum ustanovitve poslovnega subjekta.
  • Davčna uprava: izberemo davčno upravo s seznama. Ta podatek se upošteva na listinah.

Kliknemo Shrani.

Kako omogočim dostop do organizacije računovodskemu servisu?

 

1. Na vstopni strani programa, izberemo Plačnik  .

2. Izberemo Uporabniki >  kliknemo Dodaj uporabnika.

3. Izberemo vrsto uporabnika - sodelavca oziroma računovodjo.

4. Vpišemo ime in priimek računovodje, ki ji želimo dodeliti dostop.

5. Vpišemo mail, na katerega pošljemo povabilo računovodij.

6. Računovodja prejme povabilo na mail in s klikom na povezavo, dostopa do organizacije.

Več o postopku dodajanja novega uporabnika je opisano na tej povezavi.

V podjetju in računovodstvu lahko vstopamo v organizacijo in obdelujemo podatke istočasno.

Za dodatne informacije in pomoč pri nastavitvah smo vam na voljo na številki 080 14 50.

Želimo vam uspešno poslovanje!