Izvoz temeljnic v xml datoteko za uvoz v druge programe

 

Navodilo se nanaša na izvoz izbrane temeljnice iz dvostavnega knjigovodstva v datoteko XML.

Namenjeno je podjetnikom, kateri imajo npr. izdane račune v programu Minimax, računovodja pa uporablja drug računovodski program.

 

V meniju izberemo Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo in kliknemo na »Masovne obdelave«.

Na prvem koraku imamo naslednje možnosti:

  • Potrjevanje > omogoča, da masovno potrdimo osnutke temeljnic
  • Brisanje > omogoča, da masovno pobrišemo osnutke temeljnic
  • Izvoz Promet.w-1 > izvozimo temeljnice v odložena dela
  • Izvoz v XML > izvozimo temeljnice v odložena dela

 

Izberemo želeno aktivnost. V našem primeru izberemo » Izvoz v XML«

 

Na drugem koraku izberemo temeljnice , katere želimo izvažati:

Izberemo gumb "naprej" in preverimo izbrane vrstice.

 

S klikom na gumb "naprej" se pripravi datoteka katero najdemo v meniju Ostalo > Odložena dela.