Izpis bruto bilance v tujem jeziku

 

Izpis bruto bilance lahko pripravimo v poljubnem tujem jeziku.

 

Nastavitve za tiskanje bruto bilance v tujem jeziku urejamo:

 

Izpis bruto bilance pripramo v meniju Nastavitve > Izpisi

1. V meniju Nastavitve  > Izpisi vnesemo s klikom na gumb + Nov novo vrsto izpisa.

2. V polju Vrsta izpisa izberemo Bruto Bilanca.

3. V polju Jezik izberemo tuj jezik.  Več o vnosu novih izpisov in izbiri jezika.

4. V zavihku Ostale nastavitve izberemo jezik za konte. Možnosti imamo izpisati konte v angleškem ali drugem tujem jeziku.

5. Če želimo tiskati konte v tujem jeziku, uredimo nastavitve.

 

Bruto bilanco v tujem jeziku lahko natisnemo tudi v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Bruto bilanca.

1. Izberemo zavihek Predogled.

2. V polju Izpis izberemo izpis bruto bilance v tujem jeziku, ki smo ga pripravili.

3. Če izpisa bruto bilance v tujem jeziku še nismo pripravili, ga lahko vnesemo s klikom na gumb + Nov izpis.

4. S klikom na gumb Natisni nam program pripravi izpis bruto bilance v izbranem tujem jeziku.

 

 

 

Kategorije: