Izpis bruto bilance v tujem jeziku

 

Izpis bruto bilance lahko pripravimo v poljubnem tujem jeziku.

 

1. Najprej uredimo izpis.

  •  V meniju Nastavitve  > Izpisi
  •  Vnesemo novo vrsto izpisa Bruto bilanca, kjer izberemo tuj jezik. Pri urejanju nastavitev izpisa določimo jezik za konte, ki se bo uporabil pri tiskanju.

 

2. Če želimo tiskati konte v tujem jeziku, uredimo nastavitve.

 

3. Nato v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Bruto bilanca

  • na polju Vrsta Izpisa > izberemo izpis, ki smo ga pripravili.
  • kliknemo Izpis > Program pripravi izpis bruto bilance v izbranem tujem jeziku.

 

 

Kategorije: