Izdani račun fizični osebi (ne glede na državo)

 

Organizacija, ki je zavezanec za DDV, izda račun fizični osebi iz Slovenije, EU ali izven EU.

V šifrantu strank imamo vnesenega kupca, ki ima označen tip stranke: Končni potrošnik ter izbrana kljukica pri polju Za knjiženje upoštevaj Državo. Na podlagi te izbire se bo prihodek knjižil samodejno na ustrezni konto.

Vnesemo glavo računa kot za vse druge izdane račune.

Vrsta obračuna DDV: izbira ponujenih opcij vpliva na zapis knjižb znotraj davčnih evidenc.

Vpis v davčne evidence

1. Brez izbire vrste obračuna DDV

- vnos artikla s splošno stopnjo ->  račun se vpiše v polje 7 knjige IR in polje 11 obračuna DDV-O

2. Prevoz potnikov

- knjižba se vpiše v polje 7 knjige IR in polje 11 obračuna DDV-O

3. Prodaja na daljavo

- velja pri vnosu kupca iz EU. Račun se vpiše v polje 12 knjige IR in v polje 13 obračuna DDV-O

4. Obračuna se DDV

- izberemo, če želimo, da se DDV obračuna. Zneski se vpišejo v polje 7 knjige IR in v polje 11 obračuna DDV-O.

5. Potovalne agencije

- knjižba se vpiše v polje 7 knjige IR in v polje 11 obračuna DDV-O. 

 

Program bo obračunal DDV glede na stopnjo DDV, ki je določena na artiklu.