Izdani končni račun (na podlagi predplačila)

 

Organizacija, ki je zavezanec za DDV, izda končni račun, pred tem je izdala račun za predplačilo.

1. Vnesemo glavo računa kot za vse druge izdane račune.

2. Nato vnesemo vrstice računa.

 

Upoštevanje predplačila

3. V polju Povezava na predplačilo najdemo vsa predplačila te stranke (vrstice s predplačili na avansnih računih oziroma računih za predplačilo).

 

4. Vpisana je negativna količina (-1).

5. Prenese se znesek celotnega predplačila, ki ga lahko popravimo. Vpišemo ceno z DDV, ki predstavlja znesek predplačila, ki ga želimo upoštevati.

6. Kliknemo Shrani.

7. Dodamo »dejanski« artikel, ki ga zaračunavamo.

8. Izberemo artikel oziroma artikle, ki jih zaračunavamo.

9. Vpišemo količino.

10. Vpišemo ceno.

11. Kliknemo Shrani.

 

  • Če je bilo predplačilo enako vrednosti računa, bo vrednost za plačilo enaka nič.
  • Če je bilo predplačilo manjše od vrednosti računa, bo prikazana vrednost, ki še ostane za plačilo.

 

Kaj program naredi?

Obračun DDV

1. Če je bil znesek računa v celoti že plačan s predplačilom, se izdani končni račun v davčne evidence ne bo zapisal, ker je bil celotni DDV obračunan že z izdanim računom za predplačilo.

2. Če je bil znesek računa samo delno plačan s predplačilom, se bo z izdanim končnim računom v davčne evidence zapisala samo osnova in pripadajoči del DDV-ja, ki še ni bil obračunan z izdanim računom za predplačilo.

Terjatev do kupca 

1. Če je bil račun v celoti plačan s predplačilom, se bo terjatev do kupca samodejno v celoti zaprla.

2. Če je bil račun samo delno plačan s predplačilom, se bo samodejno zaprl ta del terjatve, vzpostavila pa se bo terjatev za odprti del računa.